Košík pre vypracovanie cenovej ponuky
nákupný košík
0,-€
OK

Registrácia

Registrácia prebehne automaticky pri prvom nákupe. Po prihlásení k svojmu účtu získate prehľad realizovaných nákupov v minulosti a taktiež si systém pamätá nákup, ktorý ste vložili do košíka, ale zatiaľ neobjednali, aj po opustení nášho webu. Pri opätovnom prihlásení môžete pokračovať v nákupe a tovar objednať.
MENO:
E-MAIL:
TELEFÓN:
DODACIA ADRESA:NÁZOV FIRMY:
FAKTURAČNÁ ADRESA:


IČO:
DIČ:
IČ DPH:
HESLO:


heslo znovu:
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Týmto, ako kupujúci, záujemca o tovar predávajúceho ADAM A SYN s.r.o., so sídlom Jeséniova 3/A, 831 01 Bratislava, IČO: 35842130 (ďalej len "predávajúci") udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov o mojej osobe, konkrétne meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, mailovú adresu podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) spoločnosti ADAM A SYN s.r.o., a to pre účely databázy záujemcov, zasielania objednaného tovaru, darčekových poukážok, informačných a propagačných materiálov, fakturácie poštovného v zmysle VOP, telefonického, mailového kontaktu a vybavovania reklamácií. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí po dobu 5 rokov. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Za týmto účelom budú uvedené osobné údaje poskytnuté i osobám povereným spoločnosťou ADAM A SYN s.r.o. na vykonávanie činností súvisiacich s vybavovaním objednávok, doručovanie zásielok a sprístupnené administrátorovi webovej stránky www.adamasyn.sk.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona č. 122/2013 Z. z.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z. z.