Košík pre vypracovanie cenovej ponuky
nákupný košík
0,-€
OK

D&B Audiotechnik D20 zosilňovač

• Štvorkanálový zosilňovač špecificky určený pre mobilné zariadenia
•Maximálny výstupný výkon 4 x 2400/2000 W do 4/8 Ω
• Maximálne výstupné napätie/prúd 180 V špička / 35 A špička
• Operačný a monitorovací displej, farebný TFT dotykový displej, 4,3" / 480 x 272 pixelov
• Všetky aktuálne nastavenia d&b reproduktorov okrem GSL, SL-SUB, J-Series, M2
• Číslo výrobku Z2850

Tento štvorkanálový mobilný zosilňovač triedy D poskytuje výkon potrebný pre vysokoúčinné d&b systémy vrátane KSL System, V-Series, Y-Series a T-Series. D40 obsahuje komplexnú správu reproduktorov, prepínateľné funkcie filtrovania ako aj užívateľsky definovateľné možnosti ekvalizácie a oneskorenia. Integrované vylepšené funkcie na úsporu energie, energetická účinnosť a automatické budenie vám umožňujú šetriť zdroje a spĺňať požiadavky na zodpovednosť voči životnému prostrediu. D40 obsahuje až osem vstupných kanálov so štyrmi analógovými vstupmi a štyrmi kanálmi AES3 s príslušnými linkovými výstupmi. Každý vstupný ka...nál môže byť nasmerovaný na ktorýkoľvek z výstupných kanálov. D40 využíva spínaný zdroj napájania s automatickým výberom sieťového rozsahu a aktívnou korekciou účinníka (PFC) na vytvorenie čistého odberu prúdu a zabezpečenie stabilného a efektívneho výkonu pri nepriaznivých podmienkach siete. Prístup k sieti d&b Remote je cez Ethernet pomocou protokolu Open Control Architecture (AES70 / OCA). D40 sa ovláda pomocou integrovaného webového rozhrania, ktoré umožňuje prístup cez prehliadač, alebo pomocou softvéru d&b R1 Remote control. V prípade použiteľných reproduktorov d&b umožňuje d&b LoadMatch zosilňovaču D40 zachovať tónovú rovnováhu pri použití káblov s dĺžkou až 70 m.

VIAC

D20 zosilňovač
Na objednávku

01461382|01460677|01459167
16,30
CENA:
na dopyt
Pridať
do ponuky

Uvedená cena je orientačná.
Vložte tovar do košíka a odošlite pre vypracovanie aktuálnej cenovej ponuky.

This four channel Class D mobile amplifier provides the power density required for high-efficiency d&b systems including the KSL System, V-Series, Y-Series and T-Series.
The D40 incorporates comprehensive loudspeaker management, switchable filtering functions as well as user definable equalization and delay capabilities.
Onboard enhanced energy saving features, power efficiency and Automatic Wake up enable you to save on resources and meet environmental responsibility requirements.
The D40 incorporates up to eight input channels with four analogue inputs and four AES3 channels with corresponding link outputs. Each input channel can be routed to any of the output channels.
The D40 utilizes a switch mode power supply with automatic mains range selection and active Power Factor Correction (PFC) to produce a clean current draw and ensure stable and efficient performance under adverse mains conditions.
Access to the d&b Remote network is via Ethernet using the Open Control Architecture protocol (AES70 / OCA). The D40 is controlled using the integrated web interface, which enables access via a browser, or using the d&b R1 Remote control software.
For applicable d&b loudspeakers, d&b LoadMatch enables the D40 amplifier to preserve tonal balance when cable lengths of up to 70 m (230 ft) are used.