Košík pre vypracovanie cenovej ponuky
nákupný košík
0,-€
OK

KUZAR K-12 Truss Tower lift

Jedna z najvýkonnejších veží značky Kuzar, typ GROUND SUPPORT. K-12 bola navrhnutá tak, aby spĺňala najprísnejšie požiadavky na manévrovateľnosť, odolnosť a bezpečnosť na pódiu. Je to modulárna a motorizovaná konštrukčná veža s oceľovou základňou,postavená z hliníkového nosníka 6082T6 so štvorcovým prierezom. Základňa je vybavená pántmi na prevrátenie konštrukcie veže a jednoduché vertikálne začlenenie so silovým motorom s hmotnosťou 1000 kg. Na zvýšenie stability základňa obsahuje protišmykové a nastaviteľné podpery.

• MAXIMÁLNA VÝŠKA: 9 m (29,53 stôp)
• MAXIMÁLNE ZAŤAŽENIE: 1 000 kg (2 205 libier)
• ZDVÍHANIE POMOCOU: REŤAZOVÉHO MOTORA
• VÝŠKA ZLOŽENÁ: 1,68 m (5,51 stôp)
• PRACOVNÁ PLOCHA: 2,80 × 2,80 m (9,2 × 9,2 stopy)
• KONŠTRUKCIA: Traverza štvorcová 30 cm alebo 40 cm

K-12  Truss Tower lift
Na objednávku

03892927|03891124|03893910|03894405
CENA:
na dopyt
Pridať
do ponuky

Uvedená cena je orientačná.
Vložte tovar do košíka a odošlite pre vypracovanie aktuálnej cenovej ponuky.

One of the most powerful towers of the Kuzar brand, GROUND SUPPORT type, the K-12 has been designed to meet the strictest requirements for maneuverability, resistance and safety on stage. It is a modular and motorized structural tower with a steel base and built with 6082T6 aluminum truss with a square section. The base is provided with hinges to overturn the tower structure and incorporate it vertically in an easy way with its 1000 kg force motor. To add stability the base incorporates non-slip and adjustable supports.

• MAXIMUM HEIGHT: 9m (29.53ft)
• MAXIMUM LOAD: 1000kg (2205lb)
• LIFTING BY : CHAIN MOTOR
• FOLDED HEIGHT: 1.68m (5.51ft)
• WORK SURFACE: 2.80×2.80m (9.2×9.2ft)
• CONSTRUCTION: SQUARE TRUSS 30 cm or 40 cm