Košík pre vypracovanie cenovej ponuky
nákupný košík
0,-€
OK

ARKAOS Grand VJ 2

Spravujte, spúšťajte a mixujte videoklipy so zvukom, animovanými textovými reťazcami alebo live kamerami rovnakým spôsobom, ako keď mixujete hudbu, aby ste vytvorili veľkolepú audiovizuálnu šou. GrandVJ môže kombinovať až 8 vrstiev s rozsiahlou knižnicou video efektov, prechodov a zvukových vizuálnych generátorov. Režim prelínania A / B s nezávislým náhľadom umožňuje neuveriteľne flexibilné živé vystúpenia.Funkcia Preview prehliadača vám umožňuje zobraziť ukážky vizuálov, efektov, prechodov a zdrojov pred ich odoslaním na výstup, rovnako ako to má DJ pred ukážkou svojej nasledujúcej skladby v slúchadlách . GrandVJ funguje na počítačoch PC aj Mac a akceptuje všetky bežné formáty videa a obrázkov. Jeho intuitívne rozhranie vám umožní zmeniť vašu klávesnicu na super ovládač na prepínanie medzi funkciami.Vďaka režimu učenia GrandVJ je hračka pri nastavovaní ľubovoľného MIDI kontroléra a vďaka podpore sieťového protokolu OSC môžete dokonca ovládať GrandVJ pomocou zariadenia iPhone alebo iPad....Spravujte, spúšťajte a mixujte videoklipy so zvukom, animovanými textovými reťazcami alebo live kamerami rovnakým spôsobom, ako keď mixujete hudbu, aby ste vytvorili veľkolepú audiovizuálnu šou. GrandVJ môže kombinovať až 8 vrstiev s rozsiahlou knižnicou video efektov, prechodov a zvukových vizuálnych generátorov. Režim prelínania A / B s nezávislým náhľadom umožňuje neuveriteľne flexibilné živé vystúpenia.Funkcia Preview prehliadača vám umožňuje zobraziť ukážky vizuálov, efektov, prechodov a zdrojov pred ich odoslaním na výstup, rovnako ako to má DJ pred ukážkou svojej nasledujúcej skladby v slúchadlách . GrandVJ funguje na počítačoch PC aj Mac a akceptuje všetky bežné formáty videa a obrázkov. Jeho intuitívne rozhranie vám umožní zmeniť vašu klávesnicu na super ovládač na prepínanie medzi funkciami.Vďaka režimu učenia GrandVJ je hračka pri nastavovaní ľubovoľného MIDI kontroléra a vďaka podpore sieťového protokolu OSC môžete dokonca ovládať GrandVJ pomocou zariadenia iPhone alebo iPad.

VIAC

Grand VJ 2
Na objednávku

00279576|1310000052-1310000052_Grand_VJ_2
480
400,- € bez DPH
Pridať
do ponuky

Uvedená cena je orientačná.
Vložte tovar do košíka a odošlite pre vypracovanie aktuálnej cenovej ponuky.

NEW FEATURES IN 2.0
New, improved user interface
Specific parameters panel lock for Effects, Position / size and Mixing
6 new effects, 1 new transition
Better multi-threading and support for latest video codecs
Support for audio files playback
New software registration system supporting machine deauthorization
 
DETAILED FEATURES
Powerful video-mixing software
No-limit performance and production
State of the art multi-threaded hardware accelerated graphical engine
A unique, easy-to-control, customizable interface
Dual synth / mixer mode
Receives sound and MIDI from any audio sequencer compatible with VST plug-ins
Mixer mode with A/B deck and independent preview
Browser Preview feature allowing to preview visuals, effects, transitions and sources before displaying them in the output window
Real-time access to all mixing parameters
Full MIDI / keyboard mapping of all mixing parameters
Bidirectional communication with controllers supporting generic MIDI feedback
Support for ReWire
Support for Open Sound Control (OSC) protocol mapping
Support for Quartz Composer .qtz files as Sources and Effects (Mac OS X only)
Multi-screen support with Soft Edging
Automated Video Generators
Alpha Channel support in images and videos
Upgraded Effects Library, with more than 40 effects
37 transitions, each featuring 4 parameters plus a fade time
High-resolution output
Support of most common media formats including Quicktime, Mpeg 2, Mpeg4, Mkv, Vob, Windows Media, and Flash text & animations with ActionScript3
Support for movie's audio through FFMpeg (supports most formats)
Multiple camera support
Hardware accelerated video engine
Takes advantage of multi-core CPU
Compatibility with Mac and PC and all MIDI controllers
 
 
Software can not be returned.Manipulate, trigger and mix video clips with sound, animated text strings or live cameras in much the same way as mixing music to create a spectacular audiovisual show. GrandVJ can mix up to 8 ...layers with a vast library of video effects, transitions and sound driven visual generators. The A/B crossfading mode with independent preview makes it incredibly flexible to perform live, and the Browser Preview feature lets you preview visuals, effects, transitions and sources before sending them to the output, just like a DJ previews his next track in his headphones. GrandVJ runs on both PC and Mac and accepts all common video and image formats. Its intuitive interface lets you turn your keyboard into a super controller for zipping through the functions. Need more? GrandVJ's learn mode makes it a breeze to set up any MIDI controller and with support for the network based OSC protocol you can even control GrandVJ with an iPhone or an iPad. Hook it up and start the show!

VIAC