Košík pre vypracovanie cenovej ponuky
nákupný košík
0,-€
OK

Martin VC-Dot 4

VC-Dot 4 je ľahký reťazec individuálne ovládateľných, jasných bodov užitočných pri vytváraní prispôsobených LED video riešení s maximálnou umeleckou flexibilitou a minimálnou námahou. Plne prispôsobiteľný a ovládateľný prostredníctvom P3 System Controller™ je dokonalým riešením na integráciu LED video technológie do fasád, scénických dizajnov, stropov alebo akejkoľvek inej konštrukcie, vo vnútri alebo vonku.

Mapovanie videa na VC-Dots prebieha rýchlo a intuitívne prostredníctvom ovládača systému P3. Nie sú potrebné zložité nastavenia a časovo náročné adresovanie.
VC-Dot 4 obsahuje štyri LED diódy a je k dispozícii vo verzii miešania farieb RGB.
• Creative LED Video prvok pre integráciu budovy a javiska
• Prispôsobiteľné rozstupy pixelov
• Jasné a plne kalibrované pre optimálnu konzistenciu

VLASTNOSTI:
• Flexibilné LED osvetlenie s priamym výhľadom
• Ideálne pre integráciu na fasádu alebo javisko
• Individuálne ovládateľné VC-bodky
• Až 64 VC bodov na strunu
• Prispôsobiteľné rozs...tupy bodov VC a dĺžka reťazcov
• Kalibrovaný jas a farby pre každý bod VC
• P3 a RDM/DMX ovládateľné
• Intuitívne mapovanie a adresovanie prostredníctvom rodiny ovládačov systému P3
• Efektívne a dlhotrvajúce
• IP67 pre trvalé vonkajšie alebo vnútorné použitie
• Jednoduchá infraštruktúra cez VC-Feeder a P3 PowerPort
• Veľký počet možností montáže pomocou klipov, konzol alebo profilov
• Krytie IP 67


VIAC

VC-Dot 4
Na objednávku

02051171|02049513|02050482|02052837|02053228|02054742|02055736
CENA:
na dopyt
Pridať
do ponuky

Uvedená cena je orientačná.
Vložte tovar do košíka a odošlite pre vypracovanie aktuálnej cenovej ponuky.

VC-Dot 4 is a lightweight string of individually controllable, bright Dots useful in creating customized LED video solutions with maximum artistic flexibility and a minimum of effort. Fully customizable and controllable via the award-winning P3 System Controller™ family and/or DMX512, it is a perfect solution for integrating LED video technology into façades, stage designs, ceilings or any other structure, indoors or out.

Mapping video onto VC-Dots goes quickly and intuitively via the P3 System Controller. No need for complex setups and time-consuming addressing. VC-Dot 4 contains four LEDs and is available in an RGB color mixing version.
• Creative LED Video element for building and stage integration
• Customizable pixel-pitch
• Bright and fully calibrated for optimal consistency
Features
• Flexible string-based direct-view LED lighting
• Perfect for façade or stage integration
• Individually controllable VC-dots
• Up to 64 VC-dots per string
• Customizable VC-dot pixel pitch and string length
• Calibrated brightness and colors for each VC-Dot
• P3 and RDM/DMX controllable
• Intuitive mapping and addressing via P3 System Controller family
• Efficient and long-lasting
• IP67 rated for permanent outdoor or indoor use
• Simple infrastructure via VC-Feeder and P3 PowerPort
• Great number of mounting options using clips, brackets or profiles

PHYSICAL :
Pixel dimensions: 36 x 30 x 13 mm (1.5 x 1.2 x 0.6 in.) Pixel dimensions with dome: 36 mm x 30 mm x 27 mm (1.5 x 1.2 x 1.1 in.) Weight: 1.8 kg (4.0 lbs.) for 64 Dots, 200 mm (7.9 in.) spacing, with 2 m (6.6 ft.) lead-in cable and connector Maximum number of pixels per string: 64 Standard pixel spacing (pitch): 200 mm (7.9 in.) Minimum pixel spacing (pitch): 110 mm (4.3 in.) Maximum pixel spacing (pitch): 2000 mm (78.8 in.) Standard lead-in cable length: 2000 mm (78.8 in.) Maximum lead-in cable length: 5000 mm (196.9 in.) One pixel = one Dot

CONTROL & PROGRAMMING :
Control options: Martin™ P3 System contro...ller and/or DMX Control modes: Calibrated and raw Control resolution: 16-bit (P3) or 8-bit (DMX) control of each color Setting and addressing: P3 System Controller or RDM-compliant controller DMX channels: 3 per RGB Dot, string or group Color and intensity calibration: Dot-level DMX compliance: USITT DMX512-A RDM compliance: ANSI/ESTA E1.20

VIAC