Košík pre vypracovanie cenovej ponuky
nákupný košík
0,-€
OK

Martin Exterior PixLine 20

Exterior PixLine 20 je lineárne LED video svietidlo pre mediálne fasády a kreatívne inštalácie. Exteriér PixLine 20 je možné kombinovať so širokou škálou šošoviek a difúzorov pre ten správny vzhľad pre každú aplikáciu. Exteriér PixLine 20 je poháňaný radom Martin P3 System Controller pre jednoduché nastavenie a zobrazenie videa a je tiež spätne kompatibilný s DMX. Svietidlá je možné plne prispôsobiť, pokiaľ ide o dĺžku a farbu, aby vyhovovali všetkým požiadavkám na inštaláciu, pričom zdroj energie je skrytý.
• Široká škála možností rozstupu pixelov, šošoviek a difúzorov pre flexibilitu vzhľadu
• Plne vyhovujúce vonkajšiemu prostrediu a prispôsobiteľné z hľadiska dĺžky a farby
• Jednoduché nastavenie a kabeláž pre čistú inštaláciu

Vlastnosti:
• 20 mm rozstup pixelov
• 125 cd na meter kalibrovaných
• Kalibrovaný 80 lúmenov na nohu
• Vysokokvalitná technológia spracovania 16-bitového farebného obrazu
• Jas a kalibrácia farieb na úrovni pixelov pre optimálnu kvalitu obrazu
• P3/DMX ovládate...ľné (automatická detekcia protokolu)
• Intuitívne mapovanie a adresovanie prostredníctvom ovládača systému P3
• Kombinovaný napájací/dátový vstup (jeden kábel pre napájanie a dátový vstup)
• Podporované integrovaným napájacím a dátovým procesorom (P3 PowerPort 1500 alebo P3 PowerPort 1000 IP) a jednoduchým káblovým systémom
• Dostupné v štandardnej dĺžke 1280 mm a 320 mm (k dispozícii sú aj prispôsobené dĺžky)


VIAC

Exterior PixLine 20
Na objednávku

02025557|02024551|02026244|02027185|02028783
CENA:
na dopyt
Pridať
do ponuky

Uvedená cena je orientačná.
Vložte tovar do košíka a odošlite pre vypracovanie aktuálnej cenovej ponuky.

The Exterior PixLine 20 is a linear LED video fixture for media facades and creative installations. The Exterior PixLine 20 can be combined with a wide variety of lenses and diffusers for the right look for every application. The Exterior PixLine 20 is driven by the Martin P3 System Controller family for easy setup and video display, and it is also backwards compatible with DMX for smaller setups. The fixtures can be fully customized in terms of length and color to match every installation requirement, while the power source is hidden.


• Wide range of pixel pitch, lens and diffuser options for flexibility of look
• Fully outdoor-rated and customizable in terms of length and color
• Easy setup and cabling for clean installation

Features :
• 20 mm pixel pitch
• 125 cd per meter calibrated
• 80 lumen per foot calibrated
• High-quality 16-bit per color image processing technology
• Pixel-level brightness and color calibration for optimal image quality
• P3/DMX controllable (automatic protocol detection)
• Intuitive mapping and addressing via P3 System Controller
• Combined power/data input (single cable for power and data input)
• Supported by integrated power and data processor (P3 PowerPort 1500 or P3 PowerPort 1000 IP) and simple cabling system
• Available in standard length of 1280 mm and 320 mm (customized lengths also available)
Ordering Information : • Exterior PixLine™ 20 RGB, 310 mm, Clear Front, Aluminum: P/N 90356835 • Exterior PixLine™ 20 RGB, 1270 mm, Clear Front, Aluminum: P/N 90356830 Exterior PixLine™ 20 RGB, 310 mm, Diffuser Front, Aluminum: P/N 90356825 Exterior PixLine™ 20 RGB, 1270 mm, Diffuser Front, Aluminum: P/N 90356820 Exterior PixLine™ 20 RGB, 310 mm, Round Diffuser Front, Aluminum: P/N 90356815 Exterior PixLine™ 20 RGB, 1270 mm, Round Diffuser Front, Aluminum: P/N 90356810 Exterior PixLine™ 20 RGB, 310 mm, Square Diffuser Front, Aluminum: P/N 90356805 Exterior PixLine™ 20 RGB, 1270 mm, Square Diffuser Front, Aluminum: P/N 90356800 Exterior PixLine™ 20 RGB, 310 mm, Graze (Asymmetric Lens), Left, Aluminum: P/N 90356795 Exterior PixLine™ 20 RGB, 1270 mm, Graze (Asymmetric Lens), Left, Aluminum: P/N 90356790 Exterior PixLine™ 20 RGB, 310 mm, Graze (Asymmetric Lens), Right, Aluminum: P/N 90356785 Exterior PixLine™ 20 RGB, 1270 mm, Graze (Asymmetric Lens), Right, Aluminum: P/N 90356780