Košík pre vypracovanie cenovej ponuky
nákupný košík
0,-€
OK

Martin Exterior Projection 1000

Exterior™ Projection 1000 je jedinečný, výkonný nástroj pre trvalé vonkajšie inštalácie na integráciu textúr, vzorov a grafiky pre neobmedzené kreatívne návrhy vonkajšieho osvetlenia.
Tento pokročilý LED projektor s vysokým výkonom a nízkymi nárokmi na údržbu s krytím IP66 ponúka ostrý obraz, dynamické funkcie a skvelý dosah na veľké vzdialenosti.
• Projekcia obrazu s plochým poľom a vysokým kontrastom so širokým rozsahom zoomu
• Úplne zvetrané s nízkymi nárokmi na údržbu a chod
• Plné miešanie farieb CMY pre maximálnu kreativitu

VLASTNOSTI:
• Ploché pole, vysoko kontrastná projekcia obrazu založená na vysokovýkonnom LED pohone
• 0-100% elektronické stmievanie
• Plné miešanie farieb CMY + dodatočné farebné koliesko so 7 vymeniteľnými farbami
• 7 gobo slotov na premietanie grafických obrázkov (gobo súčasťou balenia)
• Animačný systém na vytváranie animovaných svetelných efektov (horizontálne a vertikálne)
• Rozsah zoomu od 10° - 44° pre presnú projekciu na požadovaný povrch
• V...ariabilný frost na vytváranie efektov morfovania a hybridná funkcia ako wash svetlo
• 2 otočné prizmy na vytváranie abstraktných multi vzorov
• Intuitívne nastavenie, konfigurácia a samostatné programovanie cez grafický OLED displej
• RDM a DMX ovládanie
• Plne odolné proti poveternostným vplyvom IP66 svietidlo pre trvalú vonkajšiu inštaláciu
• Plne konvekčné chladenie pomocou technológie heatpipe


VIAC

Exterior Projection 1000
Na objednávku

02011631|02012516|02013646|02014121|02015488|02016431|02017850|02018380
CENA:
na dopyt
Pridať
do ponuky

Uvedená cena je orientačná.
Vložte tovar do košíka a odošlite pre vypracovanie aktuálnej cenovej ponuky.

The Exterior™ Projection 1000 is an unparalleled, powerful tool for permanent outdoor installations to integrate textures, patterns and graphics for limitless creative exterior lighting designs.
Sporting high impact and low maintenance, this advanced, IP66-rated LED projector offers sharp image quality, dynamic features and great reach over huge distances.
• Flat-field, high-contrast image projection with wide zoom range
• Fully weatherized with low maintenance and running
• Full CMY color mixing for maximum creativity

Features:
• Flat field, high contrast image projection based on high power LED engine
• 0-100% electronic dimming
• Full CMY color mixing + additional color wheel with 7 interchangeable colors
• 7 gobo slots for projecting graphic images (gobos included)
• Animation system for creating animated lighting effects (horizontal and vertical)
• Zoom range from 10° - 44° for exact projection on desired surface
• Variable frost for creating morphing effects and hybrid function as wash light
• 2 rotating prisms for creating abstract multi patterns
• Intuitive setup, configuration and stand-alone programming via graphical OLED display
• RDM and DMX control
• Fully weatherized IP66 fixture for permanent outdoor installation
• Fully convection cooling using heat pipes technology