Košík pre vypracovanie cenovej ponuky
nákupný košík
0,-€
OK

Obsidian Control Systems NX-P

NX-P je motorizovaný fader pre ONYX. Ideálne rozšírenie pre konzolu NX1 a PC systémy ONYX replikuje celú sekciu prehrávania z konzoly NX1. Štyri integrované DMX porty poskytujú okamžité pripojenie k svetelnému systému.
Viaceré NXP je možné pripojiť k akejkoľvek konzole ONYX alebo PC systému, čím sa priamy prístup rozšíri až o 20 súčasne. Flexibilné pole tlačidiel možno namapovať na ovládanie prehrávania alebo výkonné funkčné klávesy. NXP kopíruje rozloženie a všetky funkcie povrchov konzol NX1 a NX4, takže všetky operácie sú bezproblémové a intuitívne.
Jednoduchý magnetický systém umožňuje pripevnenie na ľubovoľnú stranu konzoly NX1 alebo ovládacieho panela NXK. Klávesnica a prehrávacie krídlo sú súčasťou platformy ONYX a možno ich použiť so všetkými ostatnými zariadeniami NX alebo ONYX na akomkoľvek PC systéme.

VLASTNOSTI :

• Prenosný a kompaktný motorizovaný fader
• 10 motorizovaných fadrov, 10 hybridov prehrávania / funkcií, 4 kódovače, sekcia Master Go
• Integrované 4x DMX porty
• Licen...cia ONYX Nova+ (4 vesmíry + podpora MIDI/OSC/časového kódu)

TECHNICKÉ ÚDAJE :
SURFACE

• 10x 60 mm motorizované fadery prehrávania, každý so 4x funkčnými tlačidlami
• 10x prispôsobiteľné prehrávanie alebo multifunkčné tlačidlá
• Tlačidlo výberu prehrávania
• Časť Master Go s Go, Pause, Snap and Release

PRIPOJENIA :
• 4x DMX / RDM Universe In/Out: 5pinový uzamykateľný XLR
• IP65 uzamknutie napájania
• 1x USB-B 2.0 vstup


VIAC

NX-P
Na objednávku

02193134|02195330|02194237|02196937
CENA:
na dopyt
Pridať
do ponuky

Uvedená cena je orientačná.
Vložte tovar do košíka a odošlite pre vypracovanie aktuálnej cenovej ponuky.

The NX P is a motorized fader wing for ONYX. The ideal expansion for the NX1 console and ONYX PC systems, it replicates the full playback section of the NX1 console. Four integrated DMX ports provide instant connectivity to the lighting system.
Multiple NX P wings can be connected to any ONYX console or PC system, expanding direct access with 20 playbacks at a time. The flexible button array can be mapped to playback control or powerful function keys. The NXP replicates the layout and all functionality of the NX1 and NX4 console surfaces so all operation is seamless and intuitive.
A simple magnetic alignment system allows attachment on any side of the NX1 console or NX K command pad. The keypad and playback wing are part of the ONYX platform and can be utilized with all other NX devices or ONYX on any PC system.
FEATURES : • Portable and compact motorized playback wing • 10 Motorized Playbacks, 10 Playback / Function Hybrids, 4 Encoders, Master Go section • 4x DMX Ports integrated • ONYX Nova+ License (4 Universes + MIDI/OSC/ Timecode support) SPECIFICATIONS : SURFACE • 10x 60 mm motorized playback faders, each with 4x function-assignable buttons • 10x customizable playback or multi-function keys • Playback Select button • Master Go section with Go, Pause, Snap and Release CONNECTIONS • 4x DMX / RDM Universe In/Out: 5pin locking XLR • IP65 Locking Power In • 1x USB-B 2.0 input