Košík pre vypracovanie cenovej ponuky
nákupný košík
0,-€
OK

Obsidian Control Systems NX1

NX1 je základným svetelný ovládacím pultom na inovatívnej a výkonnej platforme ONYX. Ponúka kompletný plne funkčný ONYX a neobmedzený zážitok bez kompromisov v ultrakompaktnom balení.
S využitím plného operačného systému ONYX obsahuje NX1 vysokojasnú 10,1" HD multidotykovú obrazovku; 4 priraditeľné kódovače parametrov; 10 plne motorizovaných prehrávaní so štyrmi voľne priraditeľnými tlačidlami a navyše hybridné pole prehrávania a funkčných kláves. Vyhradená sekcia Master Go dopĺňa efektívny dizajn predného panela.
Vrátane najnovších priemyselných komponentov obsahuje NX1 nový výkonný procesor Intel, vysokorýchlostný NVMe SSD disk a 8 GB DDR4 RAM, čo umožňuje rýchle bootovanie, okamžitú prevádzku a schopnosť spracovať 8 univerzov priamo v konzole. So štyrmi DMX portami, gigabitovým sieťovým portom až pre 8 Univerzov of Art-Net, sACN plus protokolom ONYX X-Net má NX 1 dostatočnú konektivitu a výkon pre širokú škálu použitií a aplikácií. Dotykový monitor je podporou pre okamžitý prístup ked...ykoľvek.
NX1 je ďalej rozšíriteľný o špeciálnu klávesnicu NXK a motorizovný fader NXP. Jednoduchý magnetický systém umožňuje pripevnenie na obe strany NX1. Klávesnica NX-K a fader NX-P sú súčasťou platformy ONYX a možno ich použiť aj so všetkými ostatnými zariadeniami NX alebo ONYX na akomkoľvek PC systéme.

VLASTNOSTI:
• Prenosná a kompaktná plne vybavená osvetľovacia konzola
• 10,1” Full HD multidotykový displej, 1x externý dotykový displej
• ONYX Essential License (8 vesmírov)
• Plne integrované priemyselné spracovanie
• 10 motorizovaných prehrávaní, 10 hybridov prehrávania / funkcií, 4 kódovače, sekcia Master Go

TECHNICKÉ ÚDAJE :
SURFACE

• 10x 60 mm motorizované fadery prehrávania, každý so 4x funkčnými tlačidlami
• 10x prispôsobiteľné prehrávanie alebo multifunkčné tlačidlá
• Tlačidlo výberu prehrávania
• Časť Master Go s Go, Pause, Snap and Release
• 4x digitálny otočný snímač s funkciou push a stavovou LED na ovládanie parametrov zariadenia
• Ovládanie virtuálnou klávesnicou


VIAC

NX1
Na objednávku

02184754|02185211|02186584|02187241|02188662
8,10
pdf882 kB
CENA:
na dopyt
Pridať
do ponuky

Uvedená cena je orientačná.
Vložte tovar do košíka a odošlite pre vypracovanie aktuálnej cenovej ponuky.

The NX1 is the essential lighting controller in the innovative and powerful ONYX platform. Fully featured and unrestricted if offers the complete ONYX experience without compromises in an ultra-compact package.
Utilizing the full ONYX Operating System the NX1 includes a high-brightness 10.1" HD multi-touch screen; 4 assignable parameter encoders; 10 full motorized playbacks with four freely assignable buttons plus and extra playback and function key hybrid array. A dedicated Master Go section rounds out the efficient front panel design.
Including the latest in industrial components the NX1 contains a powerful new Intel processor, high speed NVMe SSD drive and 8GB of DDR4 RAM, allowing fast boot times, instant operation and the ability to process 8 Universes right inside the console. With four DMX ports, a Gigabit network port for up to 8 Universes of Art-Net, sACN plus the ONYX X-Net protocol the NX 1 has ample connectivity and power for a wide variety of shows and applications. One additional touch monitor is supported for even more direct access at anytime.
The NX1 is further expandable with the dedicated NXK keypad and the NXP motorized playback wing. A simple magnetic alignment system allows attachment on either side of the NX1. The keypad and playback wing are part of the ONYX platform and can be utilized with all other NX devices or ONYX on any PC system.

FEATURES
• Portable and compact fully featured lighting console
• 10.1” Full HD multi touch screen, 1x external touch display
• ONYX Essential License (8 Universes)
• Fully integrated industrial processing
• 10 Motorized Playbacks, 10 Playback / Function Hybrids, 4 Encoders, Master Go section

SPECIFICATIONS
SURFACE

• 10x 60 mm motorized playback faders, each with 4x function-assignable buttons
• 10x customizable playback or multi-function keys
• Playback Select button
• Master Go section with Go, Pause, Snap and Release
• 4x digital rotary encoders with push function and status LED for fixture parameter control
• Virtual Keypad control...The NX1 is the essential lighting controller in the innovative and powerful ONYX platform. Fully featured and unrestricted if offers the complete ONYX experience without compromises in an ultra-compact package.
Utilizing the full ONYX Operating System the NX1 includes a high-brightness 10.1" HD multi-touch screen; 4 assignable parameter encoders; 10 full motorized playbacks with four freely assignable buttons plus and extra playback and function key hybrid array. A dedicated Master Go section rounds out the efficient front panel design.
Including the latest in industrial components the NX1 contains a powerful new Intel processor, high speed NVMe SSD drive and 8GB of DDR4 RAM, allowing fast boot times, instant operation and the ability to process 8 Universes right inside the console. With four DMX ports, a Gigabit network port for up to 8 Universes of Art-Net, sACN plus the ONYX X-Net protocol the NX 1 has ample connectivity and power for a wide variety of shows and applications. One additional touch monitor is supported for even more direct access at anytime.
The NX1 is further expandable with the dedicated NXK keypad and the NXP motorized playback wing. A simple magnetic alignment system allows attachment on either side of the NX1. The keypad and playback wing are part of the ONYX platform and can be utilized with all other NX devices or ONYX on any PC system.

FEATURES
• Portable and compact fully featured lighting console
• 10.1” Full HD multi touch screen, 1x external touch display
• ONYX Essential License (8 Universes)
• Fully integrated industrial processing
• 10 Motorized Playbacks, 10 Playback / Function Hybrids, 4 Encoders, Master Go section

SPECIFICATIONS
SURFACE

• 10x 60 mm motorized playback faders, each with 4x function-assignable buttons
• 10x customizable playback or multi-function keys
• Playback Select button
• Master Go section with Go, Pause, Snap and Release
• 4x digital rotary encoders with push function and status LED for fixture parameter control
• Virtual Keypad control


VIAC