Košík pre vypracovanie cenovej ponuky
nákupný košík
0,-€
OK

Obsidian Control Systems NX 4

NX 4 je komplexne vybavený ovládací svetelný pult. Vďaka prehľadnej kombinácii motorizovaných a manuálnych faderov, ako aj radu prehrávacích tlačidiel ponúka NX4 44 total playbackov v kompaktnom, ale extrémne výkonnom vybavení. Ako člen inovatívnej platformy ONYX riadiacich systémov Obsidian je NX 4 bohatý na funkcie a neobmedzený vo svojich schopnostiach. NX 4 obsahuje multi-dotykový displej s vysokým jasom Full HD, 8 priraditeľných parametrov kodérov, vyhradený snímač intenzity, asistenčný mini dotykový displej, plnohodnotnú klávesnicu,riadiacu sekciu a špeciálny master.

Dva nezávislé prehrávacie sekcie ponúkajú okamžitý prístup.

Hlavné prehrávanie s 10 motorizovanými fadermi a 10 pármi prehrávania umožňuje vykonávať rýchle zmeny, zatiaľ čo sub-prehrávanie s 12 fadermi a 12 prehrávaniami tlačidiel umožňuje mať dôležité cue vždy na dotyk prsta.
S využitím najnovších priemyselných komponentov obsahuje NX 4 nový výkonný procesor Intel Hexa-Core, vysokorýchlostný disk NVMe SSD a 16 GB pamä...te DDR4.
Rýchle spúšťacie časy,okamžitá prevádzka a schopnosť spracovávať 64 Universes priamo v konzole bez potreby nákladných externých spracovateľských sietí má za následok nebývalý výkon v tomto segmente.

NX 4 je ergonomický s motorizovanými fadermi pre playback, malou hĺbkou, jednoduchým prístupom na obrazovku, plnými príkazmi ONYX,klávesnicou,dotykovou obrazovkou s nastaviteľným nastavením HD. Je vždy okamžite pripravený zabezpečovať tie najväčšie show a eventy.

So štyrmi DMX portami, Timecode, Midi a duálnymi gigabitovými portami až po 64 Universes of Art-Net, sACN plus protokol ONYX X-Net má NX 4 všetky konektivity a neustále narastJúci výkon. Dva ďalšie 4K dotykové monitory sú podporované pre ešte priamejší prístup.

Pre ešte väčší priamy prístup obsahuje podporu ešte pre ďalšie dva 4K dotykové monitory.


VIAC

NX 4
Na objednávku

00291586|00292468|00293627|00294306|00295941
CENA:
na dopyt
Pridať
do ponuky

Uvedená cena je orientačná.
Vložte tovar do košíka a odošlite pre vypracovanie aktuálnej cenovej ponuky.

FEATURES

Adjustable 15.6” Full HD multi touch screen, 2x external 4K Touch Displays
44 playbacks (10 Motorized, 12 Sub, 22 Playback Executors)
9 Encoders, Keypad, Trackball, 12 Function keys, assistive 3.5" touchscreen
64 Universe integrated processing
Network, DMX, Timecode and Midi Connectivity

 
SPECIFICATIONS
Click here for NX4 SpecificationsThe NX4 is a comprehensive feature packed control surface. With a well-arranged combination of motorized and manual faders as well as an array of playback button the NX4 offers 44 total playbacks in a compact yet extremely powerful package. As a member of the innovative ONYX platform from Obsidian Control Systems the NX4 is feature rich and never restricted in its capabilities. NX4 includes a high-brightness full HD multi-touch screen, 8 assignable parameter encoders, dedicated Intensity encoder, an assistive mini touch-screen, full keypad and command section and a dedicated grand master. Two independent playback sections offer instant access. The main playback with 10 motorized faders plus 10 play-pairs allows for quick page changes while the sub playback with 12 faders and 12 button playbacks allows important cues to always be at the user’s fingertips. Utilizing the latest in industrial components the NX4 contains a powerful new Intel Hexa-Core processor, high speed NVMe SSD drive and 16GB of DDR4 RAM. Fast boot times, instant operation and the ability to process 64 Universes right inside the console without the need for costly external processing networks result in unprecedented power in this form factor. The NX4 is ergonomic with its motorized playback faders, short depth, easy screen access, full ONYX command and keypad section and bright adjustable HD touch screen. It is always ready to run the largest shows and events at a moment’s notice. With four DMX ports, Timecode, Midi and dual Gigabit ports for up to 64 Universes of Art-Net, sACN plus the ONYX X-Net protocol the NX4 has all the connectivity and power the ever-increasing sizes of shows demand. Two additional 4K touch monitors are supported for even more direct access at any time.
Click here to learn more about NX4...FEATURES

Adjustable 15.6” Full HD multi touch screen, 2x external 4K Touch Displays
44 playbacks (10 Motorized, 12 Sub, 22 Playback Executors)
9 Encoders, Keypad, Trackball, 12 Function keys, assistive 3.5" touchscreen
64 Universe integrated processing
Network, DMX, Timecode and Midi Connectivity

 
SPECIFICATIONS
Click here for NX4 SpecificationsThe NX4 is a comprehensive feature packed control surface. With a well-arranged combination of motorized and manual faders as well as an array of playback button the NX4 offers 44 total playbacks in a compact yet extremely powerful package. As a member of the innovative ONYX platform from Obsidian Control Systems the NX4 is feature rich and never restricted in its capabilities. NX4 includes a high-brightness full HD multi-touch screen, 8 assignable parameter encoders, dedicated Intensity encoder, an assistive mini touch-screen, full keypad and command section and a dedicated grand master. Two independent playback sections offer instant access. The main playback with 10 motorized faders plus 10 play-pairs allows for quick page changes while the sub playback with 12 faders and 12 button playbacks allows important cues to always be at the user’s fingertips. Utilizing the latest in industrial components the NX4 contains a powerful new Intel Hexa-Core processor, high speed NVMe SSD drive and 16GB of DDR4 RAM. Fast boot times, instant operation and the ability to process 64 Universes right inside the console without the need for costly external processing networks result in unprecedented power in this form factor. The NX4 is ergonomic with its motorized playback faders, short depth, easy screen access, full ONYX command and keypad section and bright adjustable HD touch screen. It is always ready to run the largest shows and events at a moment’s notice. With four DMX ports, Timecode, Midi and dual Gigabit ports for up to 64 Universes of Art-Net, sACN plus the ONYX X-Net protocol the NX4 has all the connectivity and power the ever-increasing sizes of shows demand. Two additional 4K touch monitors are supported for even more direct access at any time.
Click here to learn more about NX4


VIAC