Košík pre vypracovanie cenovej ponuky
nákupný košík
0,-€
OK

Obsidian Control Systems RP2

NETRON RP2 je inteligentné 2-cestné napájacie DMX relé, ktoré je ideálnym nástrojom na ochranu svietidiel pred poškodením, nižšou spotrebou energie a znížením celkového opotrebovania akéhokoľvek osvetľovacieho systému.
Zariadenie je konfigurovateľné pomocou integrovaného OLED displeja a enkodéra so stavom v reálnom čase a spätnou väzbou spotreby energie.
RP2 obsahuje voliteľné inteligentné sekvenie napájania a detekciu DMX prevádzky, čo umožňuje úplnú automatizáciu napájania zariadenia na základe stavu DMX. Jednoducho zapnite alebo vypnite konzolu a systém vás bude nasledovať.
Vnútorné hodiny umožňujú samostatné použitie RP2 alebo automatizáciu výstupov energie na konkrétne dni a časy. Systém by sa napríklad mohol vypnúť každý deň o polnoci, aby sa predišlo nadmernému času zapnutia zariadení.
Dva nezávislé výkonové výstupy sú riadené vysokoprúdovými dvojpólovými relé, ktoré zaisťujú úplné odpojenie napájania z obvodu.
Snímanie prúdu na výstup umožňuje sledovať spotrebu energie na displeji... a RP2 sleduje špičkovú spotrebu energie portov. K informáciám o napájaní je možné pristupovať na displeji alebo ich diaľkovo monitorovať cez protokol RDM. Okrem toho je pre diagnostiku k dispozícii aktuálne, najvyššie a najnižšie prijaté napätie.

VIAC

RP2
Novinka
Na objednávku

03297894|03298418|03299998|03300917
0,80
CENA:
na dopyt
Pridať
do ponuky

Uvedená cena je orientačná.
Vložte tovar do košíka a odošlite pre vypracovanie aktuálnej cenovej ponuky.

The NETRON RP2 is an intelligent 2-way DMX Power Relay that is an ideal tool to protect fixtures from damage, lower power consumption, and reducing the overall wear and tear of any lighting system.
The device is configurable via the integrated OLED display and encoder with real time status and power consumption feedback.
RP2 features optional smart power sequencing and DMX traffic detection to allow complete automation of fixture power based on DMX status. Simply turn the console on or off, and the system will follow along.
An internal clock allows standalone use of the RP2 or automating the power outputs to specific days and times. For example, a system could be turned off every day at midnight to prevent excessive power on time of devices.
Two independent power outputs are controlled by high current dual pole relays, ensuring complete removal of power from the circuit.
Current sensing per output allows to monitor power consumption on the display, and the RP2 keeps track of peak power consumption of the ports. The power information can be accessed on the display or remotely monitored over the RDM protocol. Additionally, actual, highest and lowest voltage received are available for diagnostics.


FEATURES: - Two independent DMX Relay Circuits - RDM support - High Current Dual Pole Relays - Support for 208V and Delta Power Systems - Voltage and Power Status and Logging on display or via RDM - 24h / 7 Day Event Scheduler - DMX Signal Sensing for automated relay control - Auto Power Sequencing with adjustable time delay - 1.3” OLED Display with rotary encoder - Powder-coated compact metal housing - Surface, Truss, DIN-Rail and Standalone mounting - For all technical details and documentation for NETRON devices please visit https://obsidiancontrol.com/netron MOUNTING • Standalone Truss-mount (M10 + M12 mounting hole) • Wall-mount horizontal or vertical (included) • Din Rail horizontal or vertical (included) CONNECTIONS • Front • 5pin DMX/RDM In and Thru Back • 1x IP65 Locking Power In • 2x IP65 Switched Locking Power Out PHYSICAL • Length: 152mm (6 in.) • Width: 165mm (6.5in.) • Height: 50mm (1.97 in.) • Weight: 0.8kg (1.77lbs.) ELECTRICAL • 100-240 V nominal, 50/60 Hz • 15A (USA) 16A (EU)