Košík pre vypracovanie cenovej ponuky
nákupný košík
0,-€
OK

Martin P3 PowerPort 1000 IP Rental

P3 PowerPort 1000 IP Rental je integrovaný napájací zdroj a dátový procesor pre Martinovu požičovňu kreatívnych LED video produktov, vrátane VDO Sceptron™ a VC-Dots™. Keď je poháňaný jedným z Martinových ocenených ovládačov systému P3™ System Controller™, kombinuje stabilný výkon s vysokorýchlostným a vysokokapacitným spracovaním videa. Nastavenie a konfigurácia sú jednoduché a intuitívne. Úplné vonkajšie hodnotenie s robustnými konektormi s krytím IP65 robí tento produkt ideálnym pre vonkajšie požičovne.
• Výkonový a dátový procesor pre všetky kreatívne LED video produkty Martin's na trhu s požičovňami
• Flexibilná integrácia: môže byť umiestnená na diaľku, vo vnútri alebo vonku
• Jednoduchá kabeláž a konfigurácia

VLASTNOSTI :
• Technológia spracovania obrazu P3
• Nastavenie a adresovanie prostredníctvom rodiny ovládačov systému P3
• Nie je potrebná žiadna lokálna konfigurácia
• Vstup P3 a priechod umožňujúci sériové reťazenie
• 4 hybridné napájacie/dátové výstupné porty
• Možnosť montá...že na priehradový nosník alebo voľne stojace
• Môže byť umiestnený až 50 m od kreatívnych LED video produktov
• IP65


VIAC

P3 PowerPort 1000 IP Rental
Na objednávku

01886900|01887202|01888672|01889109|01890827|01891396
CENA:
na dopyt
Pridať
do ponuky

Uvedená cena je orientačná.
Vložte tovar do košíka a odošlite pre vypracovanie aktuálnej cenovej ponuky.

The P3 PowerPort 1000 IP Rental is an integrated power supply and data processor for Martin’s rental range of creative LED video products, including the VDO Sceptron™ and VC-Dots™. When driven by one of Martin’s award-winning P3™ System Controllers™, it combines stable power delivery with high-speed, high-capacity video processing. Setup and configuration are easy and intuitive. A full outdoor rating with robust IP65-rated connectors make the product perfect for outdoor rental installations.
• Power and data processor for all Martin’s rental market creative LED video products
• Flexible integration: can be located remotely, indoors or outdoors
• Easy cabling and configuration

Features :
• P3 image processing technology
• Set-up and addressing via P3 System Controller family
• No local configuration needed
• P3 input and thru to allow daisy-chaining
• 4 hybrid power/data output ports
• Truss-mountable or free-standing
• Can be located up to 50 m away from the creative LED video products
• IP65