Košík pre vypracovanie cenovej ponuky
nákupný košík
0,-€
OK

Martin P3 PowerPort 1500

P3 PowerPort 1500 je integrovaný zdroj napájania a dátový procesor pre rad kreatívnych LED video produktov Martin™, vrátane VDO Sceptron™, Exterior PixLines™, VC-Grids™, VC-Strips™ a VC-Dots™. Keď je poháňaný jedným z ocenených systémových ovládačov P3™ od Martina, kombinuje stabilný výkon s vysokorýchlostným a vysokokapacitným spracovaním videa. Nastavenie a konfigurácia sú jednoduché a intuitívne.
• Vnútorné napájanie a dátový procesor pre všetky kreatívne LED video produkty Martin™
• Flexibilná integrácia: môže byť umiestnená vzdialene od produktov zobrazovania videa
• Jednoduchá kabeláž a konfigurácia

Vlastnosti :
• Technológia spracovania obrazu P3
• Nastavenie a adresovanie prostredníctvom rodiny ovládačov systému P3
• Vstup P3 a priechod umožňujúci sériové reťazenie
• 4 hybridné napájacie/dátové výstupné porty
• Možnosť montáže na stenu, nosník a stojan
• Môže byť umiestnený až 50 m od kreatívnych LED video produktov...P3 PowerPort 1500 je integrovaný zdroj napájania a dátový procesor pre rad kreatívnych LED video produktov Martin™, vrátane VDO Sceptron™, Exterior PixLines™, VC-Grids™, VC-Strips™ a VC-Dots™. Keď je poháňaný jedným z ocenených systémových ovládačov P3™ od Martina, kombinuje stabilný výkon s vysokorýchlostným a vysokokapacitným spracovaním videa. Nastavenie a konfigurácia sú jednoduché a intuitívne.
• Vnútorné napájanie a dátový procesor pre všetky kreatívne LED video produkty Martin™
• Flexibilná integrácia: môže byť umiestnená vzdialene od produktov zobrazovania videa
• Jednoduchá kabeláž a konfigurácia

Vlastnosti :
• Technológia spracovania obrazu P3
• Nastavenie a adresovanie prostredníctvom rodiny ovládačov systému P3
• Vstup P3 a priechod umožňujúci sériové reťazenie
• 4 hybridné napájacie/dátové výstupné porty
• Možnosť montáže na stenu, nosník a stojan
• Môže byť umiestnený až 50 m od kreatívnych LED video produktov


VIAC

P3 PowerPort 1500
Na objednávku

01885176|01877219|01878595|01879170|01880506|01881833|01882282|01883878|01884295|01906303|01907534|01908382|01909470
CENA:
na dopyt
Pridať
do ponuky

Uvedená cena je orientačná.
Vložte tovar do košíka a odošlite pre vypracovanie aktuálnej cenovej ponuky.

The P3 PowerPort 1500 is an integrated power supply and data processor for the Martin™ range of creative LED video products, including the VDO Sceptron™, Exterior PixLines™, VC-Grids™, VC-Strips™ and VC-Dots™. When driven by one of Martin’s award-winning P3™ System Controllers, it combines stable power delivery with high-speed, high-capacity video processing. Setup and configuration are easy and intuitive.
• Indoor power and data processor for all Martin™ creative LED video products
• Flexible integration: can be located remotely from video display products
• Easy cabling and configuration
Features
• P3 image processing technology
• Set-up and addressing via P3 System Controller family
• P3 input and thru to allow daisy-chaining
• 4 hybrid power/data output ports
• Wall-, truss- and rack-mountable
• Can be located up to 50 m away from the creative LED video products