Košík pre vypracovanie cenovej ponuky
nákupný košík
0,-€
OK

Martin P3-PC System Controller

P3-PC System Controller je riešenie na báze PC, ktoré riadi ovládanie videa a DMX pre celý rad produktov Creative LED a pohyblivých hláv MAC s podporou P3. Ovláda systémy s rozlíšením až 20 736 pixelov, prijíma vstup na snímanie obrazovky, video vstup NDI, video vstup z mediálneho servera Green Hippo (ak je nainštalovaný na rovnakom počítači), vstup Art-Net a vstup sACN. P3-PC možno použiť aj ako off-line editor pre celý rad systémových ovládačov P3 na predprogramovanie relácií kdekoľvek na PC a ako nástroj na nahrávanie firmvéru a adresovanie/testovanie svietidiel Martin P3.
• Off-line editor pre všetky ovládače systému P3
• Samostatný softvér P3 System Controller pre malé nastavenia
• Kompatibilné so všetkými produktmi Martin Creative LED a pohyblivými hlavami MAC s podporou P3
• Integrácia s ovládačmi osvetlenia (Art-Net & sACN) a automatizačnými systémami
• Ovládajte pripojené zariadenia s video vstupom, DMX ovládačmi alebo kombináciou oboch

Vlastnosti :
• Rozlíšenie až 20 736 ...pixelov
• Video vstup Screen Capture
• NDI video vstup
• Video vstup Hippo Share
• Vizualizácia mapovania videa v reálnom čase v rámci GUI (grafické používateľské rozhranie)
• Kompatibilné s akýmkoľvek štandardným počítačom so systémom Windows
• Najpohodlnejší LED video procesor na trhu
• Kompatibilné so všetkými produktmi Martin Creative LED a pohyblivými hlavami MAC s podporou P3
• Integrácia s ovládačmi osvetlenia (Art-Net & sACN) a automatizačnými systémami
• Všetky pripojené produkty hlásia stav a problémy späť do riadiacej jednotky pre jednoduché monitorovanie a údržbu
• Showfiles vytvorené na P3-PC je možné jednoducho nahrať na USB kľúč a preniesť do akéhokoľvek iného ovládača systému P3
• Pripojené zariadenia môžu prelínať alebo prepínať v reálnom čase medzi video mapovaním a ovládaním DMX (mapovanie pixelov)


VIAC

P3-PC System Controller
Na objednávku

01502875|01501432
CENA:
na dopyt
Pridať
do ponuky

Uvedená cena je orientačná.
Vložte tovar do košíka a odošlite pre vypracovanie aktuálnej cenovej ponuky.

The P3-PC System Controller is a PC-based solution driving video and DMX controls into the entire Martin range of Creative LED products and P3-enabled MAC moving heads. It controls systems of up to 20.736 pixels, takes screen-capture input, NDI video input, video input from a Green Hippo media server (when installed on the same machine), Art-Net input and sACN input. P3-PC can also be used as an off-line editor for the entire range of P3 System Controllers to preprogram shows anywhere on a PC, and as a tool for firmware uploads and addressing/testing of Martin P3-enabled fixtures.
• Off-Line Editor for all P3 System Controllers
• Stand-Alone P3 System Controller software for small setups
• Compatible with all Martin Creative LED products and P3-enabled MAC moving heads
• Integration with lighting controls (Art-Net & sACN) and automation systems
• Drive connected fixtures with video input, DMX controls or a mix of both