Košík pre vypracovanie cenovej ponuky
nákupný košík
0,-€
OK

Rosco FLEXCOAT 3,79 L

Rosco FlexCoat je netoxický náter na vodnej báze pre polyuretánovú penu, polystyrén a etafoam, ako aj iné povrchy. Jeho 100% akrylové zloženie poskytuje vynikajúcu priľnavosť k širokej škále podkladov. FlexCoat neobsahuje žiadne zmäkčovadlá, takže starnutím alebo vonkajšou expozíciou neskrehne. Je kompatibilný s Rosco Scenic a UV farbami používanými buď ako tónovacie alebo povrchové nátery. FlexCoat je odolný voči poveternostným vplyvom a poskytuje požiarnu odolnosť triedy "A" na väčšine podkladov.
Aplikácia: Nanášajte štetcom, valčekom alebo rôznymi rozprašovačmi. Pred každým použitím dobre premiešajte. Riedenie je možné, ale neodporúča sa, pretože znižuje schopnosť dosiahnuť ťažkú fóliu s dobrým vertikálnym držaním. Všetky povrchy musia byť rovnomerne natreté a bez dutín, aby sa zabezpečila spomaľovač horenia.

Odporúčané použitie: Vynikajúce na použitie ako pružný ochranný náter na všetky typy peny. Je to užitočné najmä na penové scenérie a rekvizity, ktoré podliehajú nadmernej manipu...lácii alebo zdĺhavým túram. Tiež dobre funguje na betóne, kovom so základným náterom a dreve natretom základným náterom. FlexCoat nepridáva konečnému produktu významnú dodatočnú hmotnosť.

○ Príprava povrchu: Všetky povrchy musia byť pred aplikáciou čisté, suché a zbavené prachu a mastnoty.

○ Výdatnosť: Líši sa podľa spôsobu aplikácie a podkladu. Približne 250-300 štvorcových stôp (23-28 štvorcových metrov).
○ Doba schnutia: Mení sa v závislosti od hrúbky náteru, teploty a vlhkosti. Približne 1-8 hodín. Na úplné vytvrdnutie nechajte 24 hodín.
○ Čistenie: Jednoduché čistenie mydlom a vodou.
○ Čas použiteľnosti: Minimálne 12 mesiacov.
○ Balenie 1 galón a 5 galónov (3,79 l a 18,95 l)

Upozornenie: Tento produkt je v EÚ dočasne nedostupný. Výrobca v súčasnosti vykonáva aktualizáciu kariet bezpečnostných údajov, aby sa zabezpečil súlad s európskymi normami dokumentácie.


VIAC

FLEXCOAT  3,79 L
Na objednávku

05368524
6
CENA:
na dopyt
Pridať
do ponuky

Uvedená cena je orientačná.
Vložte tovar do košíka a odošlite pre vypracovanie aktuálnej cenovej ponuky.

Rosco FlexCoat is a non-toxic, water-based coating for polyurethane foam, Styrofoam and ethafoam, as well as other surfaces. Its 100% acrylic formulation provides excellent adhesion to a wide variety of substrates. FlexCoat contains no plasticizers, so will not become brittle with age or exterior exposure. It is compatible with Rosco Scenic and UV Paints used either as tints or surface coatings. FlexCoat is weather resistant and provides a Class "A" fire rating over most substrates.

Please note: This product is temporarily unavailable in the EU. Updates are being made to our Safety Data Sheets to ensure compliance with European documentation standards. We apologize for any inconvenience this may cause.
Application: Apply by brush, roller or a variety of sprayers. Stir well before each use. Thinning is possible but not recommended as it reduces the ability to achieve a heavy film with good vertical hold. All surfaces must be uniformly coated and free from voids to assure flame retardance.

○ Suggested Use: Excellent for use as a flexible protective coating over all types of foam. It is especially useful on foam scenery and props which undergo excessive handling or protracted tours. It, also, performs well over concrete, primed metal and primed wood. FlexCoat does not add significant additional weight to the finished product.
○ Surface Preparation: All surfaces should be clean, dry and free of dust and grease before application.
○ Coverage: Varies with application method and substrate. Approximately 250-300 square feet (23-28 square metres).
○ Dry Time: Varies with thickness of coating, temperature and humidity. Approximately 1-8 hours. Allow 24 hours for complete cure.
○ Clean-Up: Easy clean-up with soap and water.
○ Shelf Life: Minimum 12 months.
○ Packaging 1 Gallon and 5 Gallon (3.79L and 18.95L)

CAUTIONS: Do not apply when surface or air temperature is below 50°F (10°C). Protect against freezing. Flexcoat will freeze and become unuseable at temperatures below 3...2°F (0°C). Do not take internally. Use with adequate ventilation. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

All technical data, recommendations and service are accurate to the best of our knowledge. Rosco assumes no responsibility for the results obtained or damage incurred from use by the buyer in whole or in part since method of application and its use is beyond our control.

Product Number
• 150 07120 0128 FlexCoat® - Gallon
• 150 07120 0640 FlexCoat® - 5 Gallon


VIAC