Košík pre vypracovanie cenovej ponuky
nákupný košík
0,-€
OK

ROSCO Fluorescent Paint

Fluorescenčné farby Rosco sú k dispozícii v 9 jasných farbách, ktoré živo „žiaria“ pod ultrafialovým svetlom a dokážu vytvoriť širokú škálu vzrušujúcich efektov. Môžu byť použité na vytváranie špeciálnych efektov pomocou ultrafialového čierneho svetla alebo v kombinácii s inými farbami Rosco Scenic Paint, aby boli farby živšie. Používajú rovnaké vysoko kvalitné vinylové akrylové spojivo na vodnej báze, aké sa nachádza v Off Broadway Paints. Je vhodný na použitie na väčšinu povrchov po ich správnej príprave.

• Povrchová úprava: plochá/matná

• Rozpúšťadlo: Voda

• Typ spojiva: Vinyl Akryl

• Riedenie: Fluorescenčné farby by sa mali používať priamo z plechovky. V prípade potreby je možné ich riediť vodou, čo však zníži kryciu schopnosť farby a môže znížiť ich „žiaru“.

• Výdatnosť: Približne 28 m2 na 3,79 l v závislosti od spôsobu aplikácie, podkladu a hrúbky aplikácie.
• Priem.čas schnutia: Pri 24 °C zasychá na dotyk za 30-45 minút. Pretierateľný za 1-2 hodiny.
• Čistenie: Mydlo... a voda.
• Skladovateľnosť: Minimálna skladovateľnosť neotvorenej, zapečatenej farby je približne 24 mesiacov pri skladovaní na mieste s kontrolovanou teplotou.
• Balenie: 3,79 l, 0,946 l a 0,473 l


VIAC

Fluorescent Paint
Na objednávku

02746529|02758345|02757956|02745487
CENA:
na dopyt
Pridať
do ponuky

Uvedená cena je orientačná.
Vložte tovar do košíka a odošlite pre vypracovanie aktuálnej cenovej ponuky.

Available in 9 brighter than normal colors which "glow" vividly under ultraviolet lights, Rosco Fluorescent Paints can create a wide range of exciting effects. They can be used to create special effects using ultraviolet black light or combined with other Rosco Scenic Paints to make the colors more vibrant. Fluorescents use the same high quality, water-base, vinyl acrylic binder found in Off Broadway Paints. It is suitable for use on most surfaces after the surface has been properly prepped.

• Finish: Flat/Matte
• Solvent: Water
• Binder Type:Vinyl Acrylic
• Dilution: Fluorescent Paints should be used straight out of the can. They can be diluted with water if necessary, however this will reduce the hiding power of the paint and may reduce the brightness of the "glow."
• Surface Preparation: Surfaces should be clean, dry and free from dirt and grease. Prime porous surfaces, except fabrics, using Rosco Tough Prime. If painting a new plaster surface, prime wall with a commercial primer/sealer designed for raw plaster. Then use Rosco Tough Prime as a final preparation. Use a white base coat to achieve the most dramatic color effects.
• Application: Stir contents well before use. Apply by brush, roller, or spray gun. Apply in thin uniform coats, using a good quality brush or roller. Use overlapping strokes, keeping a wet edge.
• Film Thickness: 2 mil. dry film.
• Coverage: Approximately 300 sq. ft. per gallon (28 sq. m. per 3.79L), depending on application method, substrate and thickness of the application.
• Avg. Dry Time: At 75°F (24°C). Dries to the touch in 30-45 minutes. Can be recoated in 1-2 hours.
• Clean-up: Soap and water.
• Shelf Life: Minimum shelf life for unopened, sealed paint is approximately 24 months when stored in a temperature controlled location.
• Packaging: Gallon, Quart and Pint Cans (3.79L, 0.946L and 0.473L).
Fluorescent pigments will degrade from prolonged exposure to ultraviolet light. Avoid direct sunlight where possible.

All tec...hnical data, recommendations and service are accurate to the best of our knowledge. Rosco assumes no responsibility for the results obtained or damage incurred from use by the buyer in whole or in part since method of application and its use is beyond our control.

* Invisible Blue is a milky white paint that fluoresces to a pale blue under blacklight. When painted over light colored surfaces, Invisible Blue is difficult to detect. However, it can be seen when painted over dark or black colors.


VIAC