Košík pre vypracovanie cenovej ponuky
nákupný košík
0,-€
OK

ROSCO VividFX Paint

VividFX, ultrafialová farba so špeciálnymi efektmi predstavuje veľkolepú pomôcku pre dizajnérov špeciálnych efektov, scénických umelcov a nočných klubov. Tento rad brilantných ultrafialových farieb je dostupný v trinástich žiarivých farbách.Farby VividFX boli vyvinuté s použitím najkvalitnejších dostupných fluorescenčných pigmentov a poskytujú jedinečnú,všestrannú kombináciu výberu farieb UV efektu.

• Povrchová úprava: plochá/matná
• Rozpúšťadlo: Voda
• Typ spojiva: Vinyl Akryl

• Riedenie: VividFX by sa mal použiť priamo z plechovky. V prípade potreby sa môže riediť vodou, čo však môže znížiť kryciu schopnosť farby, ako aj efekt pod UV svetlom.

• Pokrytie: Približne 28 m2 pre 3,79 l, v závislosti od aplikačnej metódy, použitého nástroja a hrúbky filmu.
• Priem. čas schnutia: Pri teplote 24 °C schne na dotyk za 30-45 minút. Pretierateľný za 1-2 hodiny.
• Čistenie: Mydlo a voda.
• Skladovateľnosť: Minimálna skladovateľnosť neotvorenej, zapečatenej farby je približne 24 mesiaco...v pri skladovaní na mieste s kontrolovanou teplotou.
• Balenie: 3,79 l, 0,946 l a 0,473 l


VIAC

VividFX Paint
Na objednávku

02743581|02742224|02741142
CENA:
na dopyt
Pridať
do ponuky

Uvedená cena je orientačná.
Vložte tovar do košíka a odošlite pre vypracovanie aktuálnej cenovej ponuky.

VividFX, an ultra-violet special effects paint represents a spectacular development for the special effects designer, scenic artists, and night club designer. This range of brilliant ultra-violet paints is available in thirteen vibrant colors. One of the widest palettes available! VividFX paints have been formulated using the highest quality fluorescent pigments available giving the artist an unparalleled combination of color choice, UV "glow" and versatility.

• Finish: Flat/Matte

• Solvent: Water

• Binder Type:Vinyl Acrylic

• Dilution: VividFX should be used straight out of the can. It can be diluted with water if necessary, however, this may reduce the hiding power of the paint as well as the "glow" under UV lights.

• Surface Preparation: Surfaces should be clean, dry and free from dirt and grease. Prime porous surfaces, except fabrics, using Rosco Tough Prime. If painting a new plaster surface, prime wall with a commercial primer/sealer designed for raw plaster. Then use Rosco Tough Prime as a final preparation. Use a white base coat to achieve the most dramatic color effects.

• Application: Stir contents well before use. Apply by brush, roller or spray gun. Apply in thin uniform coats, using a good quality brush or roller. Use overlapping strokes, keeping a wet edge.

• Film Thickness: 2 mil. Dry Film.

• Coverage: Approximately 300 sq. ft. per gallon (28 sq. m. per 3.79L), depending on application method, tool used and film thickness.

• Avg. Dry Time: At 75°F (24°C), dries to the touch in 30-45 minutes. Can be recoated in 1-2 hours.

• Clean-up: Soap and water.

• Shelf Life: Minimum shelf life for unopened, sealed paint is approximately 24 months when stored in a temperature controlled location.

• Packaging: Gallon, Quart and Pint Cans (3.79L, 0.946L and 0.473L).