85 %. Hodnotenie retardéra horenia: M1, B1, C1, BS3944 PART 1 1992, NFPA 701 Čísla produktov: • 108100102420 OPTI-SCULPT™ Filter, 10° – 24" x 20" list • 108100102440 OPTI-SCULPT™ Filter, 10° – 24" x 40" list • 108100202420 OPTI-SCULPT™ Filter, 20° – 24" x 20" list • 108100202440 OPTI-SCULPT™ Filter, 20° – 24" x 40" list • 108100302420 OPTI-SCULPT™ Filter, 30° – 24" x 20" list • 108100302440 OPTI-SCULPT™ Filter, 30° – 24" x 40" list • 10840R602420 Filter OPTI-SCULPT™, 40°/60° reverzibilný – hárok 24" x 20" • 10840R602440 OPTI-SCULPT™ Filter, 40°/60° reverzibilný – hárok 24" x 40" • 108110202420 OPTI-SCULPT™ Filter, 10°x20° - 24" x 20" list • 108110202440 OPTI-SCULPT™ Filter, 10°x20° - 24" x 40" list • 108110302420 OPTI-SCULPT™ Filter, 10°x30° - 24" x 20" list • 108110302440 OPTI-SCULPT™ Filter, 10°x30° - 24" x 40" list • 108110402420 OPTI-SCULPT™ Filter, 10°x40° - 24" x 20" list • 108110402440 OPTI-SCULPT™ Filter, 10°x40° - 24" x 40" list • 108110602420 OPTI-SCULPT™ Filter, 10°x60° - 24" x 20" list • 108110602440 OPTI-SCULPT™ Filter, 10°x60° - 24" x 40" list • 108115352420 OPTI-SCULPT™ Filter, 15°x35° - 24" x 20" list • 108115352440 OPTI-SCULPT™ Filter, 15°x35° – 24" x 40" list • 108115452420 OPTI-SCULPT™ Filter, 15°x45° - 24" x 20" list • 108115452440 OPTI-SCULPT™ Filter, 15°x45° – 24" x 40" list • 108120402420 OPTI-SCULPT™ Filter, 20°x40° - 24" x 20" list • 108120402440 OPTI-SCULPT™ Filter, 20°x40° - 24" x 40" list "> ROSCO OPTI-SCULPT | Adam a syn
Košík pre vypracovanie cenovej ponuky
nákupný košík
0,-€
OK

ROSCO OPTI-SCULPT

Navrhnuté pre presné tvarovanie lúčom
Filtre Rosco OPTI-SCULPT poskytujú presné uhlové ovládanie lúča – umožňujúce profesionálom v oblasti osvetlenia presné a cenovo dostupné ovládanie tvaru svetla so zvýšeným jasom oproti tradičným difúznym filtrom. Jedinečný, patentovaný proces spoločnosti Rosco obsahuje navrhnuté rozloženie svetla, ktoré bolo laboratórne testované na presnosť a opakovateľnosť.

• Vytvarujte svoj lúč do viacerých tvarov

OPTI-SCULPT je k dispozícii v jedenástich rôznych vzoroch:
10°, 20°, 30°, 10°x20°, 10°x30°, 10°x40°, 10°x60°, 15°x35°, 15°x45°, 20°x40° a jedinečný 40°/60 ° reverzibilný

• Presné, opakovateľné tvarovanie lúča

Svetelné tvarovacie filtre OPTI-SCULPT sú vedecky navrhnuté tak, aby poskytovali dizajnérom osvetlenia presné, uhlové ovládanie lúča prechodom svetla cez nedifrakčné štruktúry pre rovnomerné rozloženie lúča bez akéhokoľvek farebného posunu. Toto jednotné ovládanie uhla lúča tvaruje lúč do kruhových alebo lineárnych vzorov pre akýkoľvek proje...kt kde sa vyžaduje tvarovanie lúča.

• Vysoká priepustnosť svetla

Filtre OPTI-SCULPT sú vyrobené z číreho polykarbonátového plastu a vyznačujú sa veľmi jemnou matnou textúrou na zadnej strane, ktorá pomáha zlepšovať priepustnosť odstránením straty odrazového svetla. Štruktúry tvarovania lúča navrhnuté vo vnútri plastu poskytujú prirodzený spätný rozptyl, ktorý pomáha eliminovať horúce miesta bez výrazného zníženia svetelného výkonu.

• Odolné a užívateľsky prívetivé

Filtre OPTI-SCULPT, ktoré sú k dispozícii v štandardných 24”x20” a väčších 24”x40” bezšvíkových listoch.Dajú sa jednoducho narezať na veľkosť tak,aby vyhovovali akémukoľvek svetlu. Výkon týchto trvanlivých, tepelne odolných a nehorľavých filtrov nie je ovplyvnený prachom alebo olejmi z rúk. Vďaka svojej žiaruvzdornej základni možno OPTI-SCULPT použiť na LED ako aj na tradičné volfrámové svietidlá.

Hrúbka: 10 mil (254 µ)

Podklad: Priehľadný polykarbonát
Obsahuje prísadu spomaľujúcu horenie

Dostupné veľkosti:

» 24" x 20" (60 cm x 50 cm) – bezšvový
» 24" x 40" (60 cm x 100 cm) – bezšvový

Tepelné rozhranie : -40 °C – +160 °C

Prenos: >85 %.
Hodnotenie retardéra horenia: M1, B1, C1, BS3944 PART 1 1992, NFPA 701

Čísla produktov:
• 108100102420 OPTI-SCULPT™ Filter, 10° – 24" x 20" list
• 108100102440 OPTI-SCULPT™ Filter, 10° – 24" x 40" list
• 108100202420 OPTI-SCULPT™ Filter, 20° – 24" x 20" list
• 108100202440 OPTI-SCULPT™ Filter, 20° – 24" x 40" list
• 108100302420 OPTI-SCULPT™ Filter, 30° – 24" x 20" list
• 108100302440 OPTI-SCULPT™ Filter, 30° – 24" x 40" list
• 10840R602420 Filter OPTI-SCULPT™, 40°/60° reverzibilný – hárok 24" x 20"
• 10840R602440 OPTI-SCULPT™ Filter, 40°/60° reverzibilný – hárok 24" x 40"
• 108110202420 OPTI-SCULPT™ Filter, 10°x20° - 24" x 20" list
• 108110202440 OPTI-SCULPT™ Filter, 10°x20° - 24" x 40" list
• 108110302420 OPTI-SCULPT™ Filter, 10°x30° - 24" x 20" list
• 108110302440 OPTI-SCULPT™ Filter, 10°x30° - 24" x 40" list
• 108110402420 OPTI-SCULPT™ Filter, 10°x40° - 24" x 20" list
• 108110402440 OPTI-SCULPT™ Filter, 10°x40° - 24" x 40" list
• 108110602420 OPTI-SCULPT™ Filter, 10°x60° - 24" x 20" list
• 108110602440 OPTI-SCULPT™ Filter, 10°x60° - 24" x 40" list
• 108115352420 OPTI-SCULPT™ Filter, 15°x35° - 24" x 20" list
• 108115352440 OPTI-SCULPT™ Filter, 15°x35° – 24" x 40" list
• 108115452420 OPTI-SCULPT™ Filter, 15°x45° - 24" x 20" list
• 108115452440 OPTI-SCULPT™ Filter, 15°x45° – 24" x 40" list
• 108120402420 OPTI-SCULPT™ Filter, 20°x40° - 24" x 20" list
• 108120402440 OPTI-SCULPT™ Filter, 20°x40° - 24" x 40" list


VIAC

OPTI-SCULPT
Na objednávku

02691772|02692146|02693614|02694896|02695249|02696642|02697752|02698562|02699994|02700910|02701314|02702237
CENA:
na dopyt
Pridať
do ponuky

Uvedená cena je orientačná.
Vložte tovar do košíka a odošlite pre vypracovanie aktuálnej cenovej ponuky.

Engineered For Precise Beam Sculpting

Rosco OPTI-SCULPT Filters provide precise angular beam control – enabling lighting professionals to accurately and affordably control the shape of their light with increased brightness over traditional diffusion filters. Rosco’s unique, proprietary process features engineered light distribution that has been laboratory tested for accuracy and repeatability.

• Sculpt Your Beam Into Multiple Shapes

OPTI-SCULPT is available in eleven different patterns:
10°, 20°, 30°, 10°x20°, 10°x30°, 10°x40°, 10°x60°, 15°x35°, 15°x45°, 20°x40° and the unique 40°/60° Reversible

• Accurate, Repeatable Beam Shaping

OPTI-SCULPT light sculpting filters are scientifically engineered to provide lighting designers precise, angular beam control by passing the light through non-diffracting structures for even beam distribution without any color-shift. This uniform control of the beam angle sculpts the beam into circular or linear patterns for any project where beam shaping is required.

• High Light Transmission

OPTI-SCULPT filters are manufactured out of clear polycarbonate plastic and feature a very fine matte texture on the backside, which helps improve transmission by removing reflective light loss. The beam sculpting structures engineered inside the plastic provide a natural back scatter that helps eliminate hotspots without a significant reduction of light output.

Durable And User Friendly

Available in standard 24”x20” and larger 24”x40” seamless sheets, OPTI-SCULPT filters can easily be cut-to-size to fit any light. The performance of these durable, heat resistant, flame retardant filters is not affected by dust or the oils from hands. Thanks to their heat-resistant base, OPTI-SCULPT can be used on both LED and traditional tungsten lighting fixtures.

Thickness: 10mil (254µ)
Substrate: Clear polycarbonate
Contains flame retardant additive

Available Sizes:

• 24"x20" (60cm x 50cm) Sheet – Seamless
• 24"x40"... (60cm x 100cm) Sheet – Seamless
Thermal Performance:-40°F – +320°F (-40°C – +160°C)
Transmission: >85%.

Flame Retardant Rating: M1, B1, C1, BS3944 PART 1 1992, NFPA 701

Product Numbers:
• 108100102420 OPTI-SCULPT™ Filter, 10° - 24" x 20" sheet
• 108100102440 OPTI-SCULPT™ Filter, 10° - 24" x 40" sheet
• 108100202420 OPTI-SCULPT™ Filter, 20° - 24" x 20" sheet
• 108100202440 OPTI-SCULPT™ Filter, 20° - 24" x 40" sheet
• 108100302420 OPTI-SCULPT™ Filter, 30° - 24" x 20" sheet
• 108100302440 OPTI-SCULPT™ Filter, 30° - 24" x 40" sheet
• 10840R602420 OPTI-SCULPT™ Filter, 40°/60° Reversible - 24" x 20" sheet
• 10840R602440 OPTI-SCULPT™ Filter, 40°/60° Reversible - 24" x 40" sheet
• 108110202420 OPTI-SCULPT™ Filter, 10°x20° - 24" x 20" sheet
• 108110202440 OPTI-SCULPT™ Filter, 10°x20° - 24" x 40" sheet
• 108110302420 OPTI-SCULPT™ Filter, 10°x30° - 24" x 20" sheet
• 108110302440 OPTI-SCULPT™ Filter, 10°x30° - 24" x 40" sheet
• 108110402420 OPTI-SCULPT™ Filter, 10°x40° - 24" x 20" sheet
• 108110402440 OPTI-SCULPT™ Filter, 10°x40° - 24" x 40" sheet
• 108110602420 OPTI-SCULPT™ Filter, 10°x60° - 24" x 20" sheet
• 108110602440 OPTI-SCULPT™ Filter, 10°x60° - 24" x 40" sheet
• 108115352420 OPTI-SCULPT™ Filter, 15°x35° - 24" x 20" sheet
• 108115352440 OPTI-SCULPT™ Filter, 15°x35° - 24" x 40" sheet
• 108115452420 OPTI-SCULPT™ Filter, 15°x45° - 24" x 20" sheet
• 108115452440 OPTI-SCULPT™ Filter, 15°x45° - 24" x 40" sheet
• 108120402420 OPTI-SCULPT™ Filter, 20°x40° - 24" x 20" sheet
• 108120402440 OPTI-SCULPT™ Filter, 20°x40° - 24" x 40" sheet


VIAC