Košík pre vypracovanie cenovej ponuky
nákupný košík
0,-€
OK

CLAYPAKY Midi-B FX

Midi-B FX vychádza z inovatívnej myšlienky pridania niektorých efektných svetelných efektov do pohyblivého reflektora, aby sa získalo RGBW wash svietidlo, ktoré môže byť použité ako súčasť dizajnu scény.

Za týmto účelom umiestnil Claypaky na telo Midi-B dlhý cylinder a okolo neho rozmiestnil päť paralelných krúžkov LED diód, z ktorých každú je možné ovládať samostatne pre širokú škálu farieb. Táto patentovaná technológia umožňuje dynamické, atraktívne hry s farbami, ktoré sú ideálne pre návrhy televíznych štúdií a veľmi užitočné pre firemné ako aj osvetlenie na turné.

LED krúžky nie sú určené na osvetľovanie povrchov, ale slúžia ako čisté svetelné efekty, ktoré zdokonaľujú svietidlo a dodávajú súprave dynamiku, čím vzniká úplne nový nástroj vizuálnych efektov pre dizajnéra osvetlenia.

Ako LED wash má Midi-B FX rovnaké vlastnosti ako Midi-B,s ktorými je plne kompatibilné – vrátane optimalizovaného HD optického systému, ktorý poskytuje vysoko efektívny, jasný výkon.

Jeho pohyby tela sú ...presné a tiché. Zoom 4° až 50° umožňuje jeho použitie v najrôznejších situáciách a 24-bitový elektronický dimmer poskytuje päť kriviek stmievania, ktoré udržujú farby vyvážené v celom rozsahu stmievania.

Obsahuje tiež korekciu teploty farieb 2500K až 8000K a kanály prelínania medzi farbou a CTO a medzi makrami. To znamená, že môžete robiť lineárne prechody z prednastavenej bielej na akúkoľvek hodnotu RGBW alebo plynulé prechody medzi rôznymi farebnými makrami.

Midi-B FX môže byť premenený na Midi-B jednoducho výmenou cylindra Midi-B, ktorý je dostupný ako voliteľné príslušenstvo.


VIAC

Midi-B FX
Novinka
Na objednávku

05207592|05209705|05210720|05208743
CENA:
na dopyt
Pridať
do ponuky

Uvedená cena je orientačná.
Vložte tovar do košíka a odošlite pre vypracovanie aktuálnej cenovej ponuky.

The Midi-B FX stems from the innovative idea of adding some fancy lighting effects to a moving head washlight to get a fixture that can do both RGBW wash lighting and be used as part of the set design.

To do this, Claypaky has placed a long top hat on the body of a Claypaky Midi-B, and fit five parallel rings of LEDs around it, each of which can be controlled separately for a wide range of colours. This patent-pending technology allows dynamic, attractive plays on colour, which are perfect for TV studio set designs and very useful for corporate and tour lighting.

The LED rings are not meant to illuminate surfaces but are there as pure lighting effects which enhance the fixture and add dynamism to the set, giving rise to a totally new visual effects tool for the lighting designer.

As a washlight, the Midi-B FX has the same features as the Midi-B – with which it is fully compatible – including the optimized HD optical system, which provides highly efficient, bright
output.

Its body movements are precise and quiet. The 4° to 50° zoom allows it to be used in a wide variety of situations, and the 24-bit electronic dimmer provides five dimmer curves, which keep the colours balanced throughout the dimming range.

It also features 2500K to 8000K colour temperature correction and crossfade channels between colour and CTO and between macros. This means you can make linear transitions from the pre-set whites to any RGBW value, or smooth transitions between the various colour macros.

The Midi-B FX may be converted into a Midi-B simply by replacing the Midi-B’s top-hat, which is available as an optional accessory.
• Light Source: 19 x 40W RGBW Osram Ostar LEDs + 5 rings of circular and parallel RGB LED strips, each independently controllable • Light Output: 11,400 lm • Zoom range: 4°- 50° • Effects: Linear CTO 2500K to 8000K; Preset Macro colors; Motorized Zoom; High resolution electronic Dimmer - 24 bit (5 curves); High speed electronic Strobe