Košík pre vypracovanie cenovej ponuky
nákupný košík
0,-€
OK

Martin MAC Aura XIP

MAC Aura XIP je prémiové pohyblivé wash svetlo s radikálnym efektom vlákna aury a plnou kontrolou pixelov s možnosťou video mapovania na lúč, auru alebo oboje. Prvé svietidlo vo svojej triede, ktoré je určené na vonkajšie použitie, s takmer nulovými kompromismi v hmotnosti, veľkosti a estetike vďaka inteligentnému vonkajšiemu dizajnu. Zvyšuje latku optickej kvality, vyznačuje sa rovnomerným was poľom s mäkkým okrajom, minimálnym rozptýleným svetlom a vysoko intenzívnymi stredovými lúčmi s vylepšeným ovládaním svetelného motora.

MAC Aura XIP je ideálny pre širokú škálu koncertných a turné produkcií a je vybavený inteligentným vonkajším dizajnom pre festivaly a podujatia, pričom je stále dostatočne tichý a ľahký pre divadlo, televíziu, firemné akcie a ďalšie.

Ponúka celý rad možností s efektom aura vlákna, užším lúčom a lepšou kvalitou wash s vylepšeným ovládaním svetelného motora.

VLASTNOSTI

ZDROJ SVETLA

Svetelný výkon RGBW 6 000 lumenov
Vysoká úzka intenzita: 360 000 cd
... Pixelovaný lúč: 7x 60W RGBW LED
Vlákno Aura: 12x 4W RGBW LED diódy
Plne kalibrované pomocou Martin's Full Gamut Color Calibration
Prevádzka bez blikania
Frekvencia LED ovládača nastaviteľná pre náročné aplikácie

OPTIKA

Pevný lúč a krásne wash pole
6,3 – 50,4˚ zoom – presné, tiché a rýchle priblíženie
Rovnomerné wash pole s nulovým bodom
Stredové lúče vysokej intenzity
Minimálne rozptýlené svetlo
Menší posun farebnej teploty od stredu k okraju

VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA SOFTLENS

Vytvára ešte jemnejšie pole wash okrajov
Minimálny vplyv na efekty vlákna Aura
Pripevňuje sa k prednej časti svietidla
Môže zostať pripevnený k zariadeniu vo vnútri puzdra SiP

FAREBNÁ PALETA:

Miešanie farieb RGBW s veľmi jasnými a živými nasýtenými farbami, ako aj jemnými pastelovými a bielymi tónmi
Kalibrované a rozšírené farebné režimy
Kalibrovaná kontrola CTC: 1 000 – 12 850 K
Ovládanie zeleného purpurového posunu (odtieň).
Možnosť emulácie volfrámu
Virtuálne farebné koliesko

DYNAMICKÉ EFEKTY:

Viac ako 200 vstavaných FX makier s ovládaním farby popredia, farby pozadia, rýchlosti a smeru
Video mapovanie P3 pixelov lúča a vlákien Aura
P3 Mix umožňujúci prelínanie medzi vzhľadom videa a vzhľadom DMX
Vysokorýchlostné posúvanie, nakláňanie a približovanie

CHLADENIE A HLUČNOSŤ :

Ultra tichý chladiaci systém
Režim Theatre / Broadcast len ​​25,2 dB
Nízka hlučnosť pan/tilt a prevádzka efektov

KONŠTRUKCIA:

Inteligentné vonkajšie prevedeniepre akékoľvek poveternostné podmienky
Hmotnosť 8,95 kg
Rozmery: 338 x 380 x 226 mm

KONTROLA:

Ovládací panel napájaný z batérie na základni
DMX in & thru
Ethernet in & thru s podporou Art-Net, sACN a Martin P3
Bezpečné premostenie na ethernetových portoch
RDM cez DMX a RDM cez Art-Net


VIAC

MAC Aura XIP
Novinka
Na objednávku

03198663|03199983|03200724|03201218|03202687|03203579|03204672|03205738|03206936|03207427|03208183|03209631|03210473|03211292|03212157|03213679|03214519|03215240|03216253|03217778|03218931|03219945|03220338|03221331|03222973|03223422|03224289|03225941|03226799
CENA:
na dopyt
Pridať
do ponuky

Uvedená cena je orientačná.
Vložte tovar do košíka a odošlite pre vypracovanie aktuálnej cenovej ponuky.

MAC Aura XIP is a premium moving head wash light with a radical aura filament effect and full pixel control with video mapping capabilities onto the beam, aura, or both. It’s Martin's latest addition to the MAC Aura family of workhorse wash lights and the first fixture in its class to be rated for outdoor use, with close to zero compromises in weight, size, and aesthetics due to Martin’s smart outdoor-capable design. It raises the bar for optical quality, featuring an even wash field with soft edge, minimal stray light, and high intensity mid-air beams with improved light engine control.

Perfect for a wide range of concert and touring productions, MAC Aura XIP is equipped with a smart, outdoor design for festivals and events, while still being quiet and lightweight enough for theater, television, corporate events and more.

While MAC Aura XIP offers lighting designers a range of possibilities with its aura filament effect, narrower beam and better wash quality with improved light engine control; rental customers will appreciate a workhorse that is lighter and more versatile with optical improvements and a sealed design, allowing the product to be used virtually anywhere and require less maintenance.

FEATURES:

LIGHT SOURCE

6,000 lumens RGBW light output
High narrow intensity: 360,000 cd
Pixelated Beam: 7x 60W RGBW LEDs
Filament Aura: 12x 4W RGBW LEDs
Fully calibrated using Martin's Full Gamut Color Calibration
Flicker-Free operation – LED driver frequency suitable for all kinds of camera applications
LED Driver frequency adjustable for demanding applications

OPTICS

Tight beam and beautiful wash field
6.3 – 50.4˚ zoom – Precise, silent and fast zoom
Even soft edge wash field with zero hotspot
High intensity mid-air beams
Minimal stray light
Minor color temperature shift from center to edge

SOFTLENS ACCESSORY INCLUDED

Creates an even softer edge wash field
Minimal impact to Aura filament effects
Attaches to front of fixture
Can remain attached to fixture inside flightcase SiP 

COLOR PALETTE

RGBW color mixing with very bright and vibrant saturated colors, as well as soft pastels and white tones
Calibrated and Extended Color Modes
Calibrated CTC control: 1,000 – 12,850 K
Green Magenta Shift (Tint) Control
Tungsten Emulation Option
Virtual Color Wheel

DYNAMIC EFFECTS

More than 200 built-in FX macros with control of foreground color, background color, speed and direction
P3 video mapping of fixture Beam pixels and/or Aura filaments
P3 Mix allowing crossfade between video looks and DMX looks
High-speed pan, tilt and zoom

COOLING AND NOISE


Ultra-quiet cooling system
Theater / Broadcast mode at just 25.2 dB(A)
Low noise pan/tilt and effects operation

CONSTRUCTION

Smart outdoor rating for any weather condition
Weight 8.95 kg (19.73 lbs.)
Dimensions: 338 x 380 x 226 mm

CONTROL

Battery-powered control panel on the base
DMX in & thru
Ethernet in & thru, supporting Art-Net, sACN & Martin P3
Fail-safe bypass on Ethernet ports
RDM over DMX and RDM over Art-Net


VIAC