Košík pre vypracovanie cenovej ponuky
nákupný košík
0,-€
OK

CLAYPAKY Axcor Wash 600

Axcor Wash 600 je všestranné svetlo, ktoré ešte viac vylepšuje rad pohyblivých hláv AXCOR LED a prirodzene dopĺňa Axcor Profile 600. Dodáva sa ako v štandardnej verzii, tak aj v druhej s iným LED motorom navrhnutým tak, aby dosahoval hodnoty CRI min. 90. Axcor Wash 600 má veľmi široký rozsah uhla lúča: 5° úzky lúč vytvára husté vzdušné efekty aj vďaka svojej výnimočnej prednej šošovke s priemerom viac ako 200 mm. Vďaka širokému uhlu vyžarovania 55° je toto wash svetlo ideálne aj na použitie v divadelnom a TV prostredí. Svietidlo je dostupné s PC (štandardné), fresnelovými alebo čírymi šošovkami. Tieto tri typy sú vzájomne zameniteľné a dajú sa zakúpiť samostatne. Axcor Wash 600 sa hodí pre systém štvorčepeľového rámu, ktorý funguje s akýmkoľvek typom šošovky, ktorý si vyberiete. Farba je vyrábaná profesionálnym systémom v súlade s Axcor Profile 600. Zahŕňa miešanie farieb CMY, lineárne CTO a dve prekrývajúce sa farebné kolieska po piatich farbách.

• Zdroj: 500W biely LED motor
...Dostupné verzie:
- CRI: najmenej 70, CT 6500K (Axcor Wash 600)
- CRI: najmenej 90, CT 5600K (Axcor Wash 600 HC)
• Predná šošovka Ø 200 mm (takmer 5 palcov).
• Lineárne priblíženie 5°- 55°
• CMY + lineárny CTO
• Dve prekrývajúce sa farebné kolieska po 5 farbách
• Motorizovaný systém snímania, ktorý funguje v celom rozsahu zoomu
• Systém rámu, nastaviteľný o 90 stupňov
• Elektronický lineárny stmievač, 16 bit so 4 krivkami
• Elektronický stroboskop @ 25 f/s
• Dostupné s PC, fresnelovými alebo čírymi šošovkami


VIAC

Axcor Wash 600
Na objednávku

02520705|02521686
CENA:
na dopyt
Pridať
do ponuky

Uvedená cena je orientačná.
Vložte tovar do košíka a odošlite pre vypracovanie aktuálnej cenovej ponuky.

The Axcor Wash 600 is a versatile light, which further enhances the AXCOR LED moving head range and naturally complements the Axcor Profile 600. It comes both in a standard version and in one with a different LED engine, designed to achieve CRI values of at least 90. The Axcor Wash 600 has a very wide beam angle range: the 5° narrow beam produces dense aerial effects, thanks also to its exceptional front lens of over 200mm in diameter. With its 55° wide beam angle, this wash light is also ideal for use in theatrical and television environments. The fixture is available with PC (standard), Fresnel or Clear lenses. The three types are interchangeable and can be purchased separately. The Axcor Wash 600 fits a four-blade framing system, working with any lens type you choose. The color is produced by a professional system in keeping with the Axcor Profile 600. It includes CMY color mixing, a linear CTO, and two overlapping color wheels with five colors each.

• Source: 500W white LED engine
• Versions available:
- CRI: at least 70, CT 6500K (Axcor Wash 600)
- CRI: at least 90, CT 5600K (Axcor Wash 600 HC)
• Ø 200mm (almost 5 inch) front lens
• 5°- 55° linear zoom
• CMY + linear CTO
• Two overlapping color wheels with 5 colors each
• Motorized framing system, which operates over the entire zoom range
• Framing system, indexable over 90 degrees
• Electronic linear dimmer, 16 bit with 4 curves
• Electronic strobe @25 f/sec
• Available with PC, fresnel or clear lenses