Košík pre vypracovanie cenovej ponuky
nákupný košík
0,-€
OK

CLAYPAKY AROLLA AQUA

Výkonná, kompletná, kompaktná pohyblivá profile hlava s LED IP66 s vynikajúcim svetelným výkonom pre všetky príležitosti!

V krytí IP66 odolná voči poveternostným vplyvom, dokonalé svietidlo pre vonkajšie akcie, ale aj ako ideálne svietidlo pre vnútorné produkcie.Ochrana pred škodlivými účinkami prachu a rôznych iných vonkajších faktorov,vyžadujúca menej údržby.Z dlhodobého hľadiska to vedie k úspore času a nákladov a lepšej návratnosti investícií.

Arolla Aqua je špičkové svietidlo s technickými a konštrukčnými vlastnosťami, ktoré boli kedysi pre tento druh svetla nepredstaviteľné.

Rozmery sú skutočne pozoruhodné: výška menej ako 750 mm a hmotnosť iba 38,5 kg, čo umožňuje rýchle pohyby pri otáčaní a nakláňaní (fast pan and tilt).

Arolla Aqua je vybavená bielym 900 W (7000 K) LED svetelným zdrojom s výkonom 40 000 lumenov, čo znamená, že môže konkurovať svetlám s vysokým výkonom (vzhľadom na jeho výkon) ako aj svetlám stredného dosahu (vzhľadom na jeho malú veľkosť a hmotnosť).

Rovnomern...ý svetelný lúč je ďalšou kľúčovou vlastnosťou. Vysoká kvalita lúča, jeho hustota a úplná absencia rušivých svetiel sa dá oceniť voľným okom.
Zoom je možné nastaviť v lineárnom rozsahu 5,5°-50° (9:1).

Arolla Aqua sa môže pochváliť efektovou sekciou pozostávajúcou z dvoch gobo kolies (z ktorých jedno sa otáča) s dichroickými sklenenými gobami s veľmi vysokým rozlíšením; inovatívne animačné koliesko, ktoré prináša niektoré z najtypickejších efektov tejto funkcie, štvorstranná prizma, 16-lamelový motorizovaný iris, systém framovania v štyroch ohniskových rovinách s rotáciou medzi +/- 60° a samostatný makro riadiaci kanál.

Vďaka našej exkluzívnej technológii „Go-Bright“ nedochádza pri vložení goba do lúča k žiadnej strate svetla ani farebnému posunu. Gobá je možné zamieňať a morfovať medzi sebou a animačným kolieskom, aby ste vytvorili nové, vzrušujúce textúry.
Sekcia farieb pozostáva z miešania farieb CMY so 16-bitovým ovládaním, lineárnym CTO a šesťfarebným kolieskom (vrátane filtra na zlepšenie 88+ CRI). Táto výnimočná pohyblivá hlava je dodávaná s jemným okrajovým mrazovým filtrom, efektom flood frost, ultra presným 24-bitovým digitálnym dimerom, digitálnym stop stroboskopom a štyrmi režimami prevádzky ventilátora až po najvyššiu úroveň ticha.

Arolla Aqua nastavuje nové štandardy pre profesionálov, ktorí hľadajú vysokovýkonné svietidlo v IP66, ktoré je kompaktné, spoľahlivé a kompletné v každom ohľade, so špičkovým výkonom a bezkonkurenčným pomerom ceny a výkonu.


VIAC

AROLLA AQUA
Novinka
Na objednávku

03897897
CENA:
na dopyt
Pridať
do ponuky

Uvedená cena je orientačná.
Vložte tovar do košíka a odošlite pre vypracovanie aktuálnej cenovej ponuky.

Powerful, complete, compact IP66 LED profile moving head, with outstanding light output: a true workhorse for all occasions!

In recent years, lighting professionals have made increasingly precise demands, and manufacturers have geared their production to certain market trends which have become impossible to ignore.

One of these, IP66 weather-resistant lights, has been taking an ever-greater market share. They are not only seen as the perfect fixture for outdoor events, but also as ideal lights for indoor productions, since they are protected against the harmful effects of dust and a variety of other external agents, and therefore require less maintenance. In the long run, this results in time and cost savings, and a better return on investment.

The Arolla Aqua is Claypaky's top-of-the-range weather-resistant light. It is a true workhorse with IP66 rating and technical and construction features which were once unimaginable for this kind of light.

Claypaky’s R&D department's challenge was principally to design a high-power, high-brightness fixture with top-level performance while at the same time limiting its weight and size. The Arolla Aqua's dimensions are indeed remarkable: less than 750 mm in height and only 38.5 kg in weight, thus enabling fast pan and tilt movements.

The Arolla Aqua fits a white 900 W (7000 K) LED light source, capable of a 40,000-lumen output. This means it can compete with both high-power-range lights (given its output) and medium-power-range lights (given its small size and weight).

Its uniform light beam is another key feature. The high quality of the beam, its density, and the total absence of spurious lights can be appreciated with the naked eye, and its zoom can be adjusted over a linear 5.5°-50° range (9:1).

The Arolla Aqua boasts an effects section consisting of two gobo wheels (one of which rotating) with very high-definition dichroic glass gobos; an innovative animation wheel which brings out some of the most typical... effects of this feature, a four-sided prism, a 16-blade motorized iris, a framing system on four focal planes with rotation between +/- 60°, and a separate macro control channel.

Thanks to our exclusive "Go-Bright" technology, there is no light loss or colour shift when gobos are inserted into the beam. The gobos can be swapped and morphed with each other and the animation wheel to create new, exciting textures.

The colour section consists of CMY colour mixing with 16-bit control, linear CTO and a six-colour wheel (including an 88+ CRI enhancement filter). This outstanding moving head comes complete with a soft edge frost filter, flood frost effect, ultra-precise 24-bit digital dimmer, digital stop strobe and four fan operating modes, right up to the highest level of quietness.

The Arolla Aqua sets a new benchmark for professionals who are looking for a high-power IP66 light which is compact, reliable and complete in every aspect, with top performance and an unparalleled cost-performance ratio.


VIAC
LIGHT SOURCE TYPE 900W White LED Engine CRI: 70+ with selectable filter for CRI 88+ Colour Temperature: 7000K Lamp life expectancy: 40000 hrs *It may vary depending on various factors, as type of use and environment PHOTOMETRIC DATA Zoom range: 5.5°- 50° 40360 Lumen Output (Integrating Sphere) Front lens diameter: 140mm High efficiency optical system NOISE LEVEL Theatre fan mode: 40.0 dBA SLN fan mode: 42.3 dBA Constant fan mode: 50.2 dBA Auto fan mode: 50.3 dBA WEIGHT - SIZE 38.7 Kg (85.3 lbs) 325x450mm (base dimension) – 750mm with vertical head (h) Distance between two fixtures 700mm