Košík pre vypracovanie cenovej ponuky
nákupný košík
0,-€
OK

CLAYPAKY Arolla Profile MP

AROLLA PROFILE MP je najmenší a najľahší svetelný efekt s pohyblivou hlavou dostupný
vo svojej triede. Aj keď je malý, poskytuje silný svetelný výkon vďaka svojmu 470-
wattovému motoru s bielymi LED (pri výkone viac ako 22 000 lúmenov) a má plno funkcií,
ktoré by ste očakávali od oveľa väčšieho a drahšieho svietidla. eSWAP je unikátnou
vlastnosťou tejto série, ktorou je zamenitenost' orezávacej zostavy profilovej verzie s gobo
modulom zo spotového modelu. Tieto moduly je možné presunúť z ich zariadenia na inú
verziu a elektronika zariadenia okamžite rozpozná a nakonfiguruje zariadenie na prevádzku s
modulom, takže používatelia nemusia sami vykonávať žiadne zmeny v systéme menu.
Claypaky, známy pre našu špičkovú presnú optiku a reprodukciu farieb, dal zariadeniu
AROLLA PROFILE MP optický systém s rozsahom priblíženia - zoomom 6 až 50 stupňov,
systém miešania farieb CMY, ktorý vytvára hlboké, bohaté farby (vrátane bezkonkurenčnej
sýtočervenej), sedemfarebný farebný kotúč, ktorý obsahuje 8...8+ vylepšený filter CRI a
lineárny CTO na dosiahnutie požadovanej teploty farieb. Zdroj jednotky má prirodzených
6000K, ktorý nevytvára kovovú bielu, ktorá často obmedzuje rozsah použitia zariadenia a
teploty farieb. Pre pútavú estetiku je AROLLA PROFILE MP vybavený prednou šošovkou s
priemerom 120 milimetrov, ktorá jednotke dodáva jedinečný vzhľad pri pohľade spredu.
Pre efekty sa AROLLA PROFILE MP dodáva s jedným rotujúcim gobo kotúčom, ktorý má
sedem rotujúcich gob s vysokým rozlíšením. Vďaka našej exkluzívnej technológii „Go-
Bright" nedochádza pri vložení goba do lúča k žiadnej strate svetla ani farebnému posunu.
Jednotka tiež obsahuje systém orezávania so štyrmi ohniskami, otočný animačný kotúč a
štvorfazetový otočný hranol - prizmu. Na ovládanie lúča slúži mechanická clona, variabilný
frost filter, 24-bitový digitálny stmievač so štyrmi užívateľsky voliteľnými módmi
stmievania, ktoré udržiavajú vyváženie farieb v celom rozsahu stmievania, a rýchly digitálny
stop-stroboskop. Zariadenie AROLLA PROFILE MP má univerzálne napätie, pracuje s
napätím 100 až 240 V AC a obsahuje päť režimov rýchlosti ventilátorov voliteľných
používateľom: Auto-Sin- Theatre - RnR - Standard.
Keďže AROLLA PROFILE MP váži okolo 25 kilogramov teda 55 libier, je to jedno z
najľahších dostupných zariadení s profilovou pohyblivou hlavou bez toho, aby sa vzdal
výkonu a funkcií, ktoré sa často vyskytujú v oveľa väčších a ťažších zariadeniach.
Univerzálnosť svietidiel AROLLA PROFILE MP umožňuje, aby sa pohodlne využívali na
zájazdoch, v divadlách alebo v pevných inštaláciách.
• Svetelný zdroj: vlastný 470W biely LED motor (6000 K)
• CRI: 70+ s voliteľným filtrom pre CRI 88+
• Výkon: 22 000 lm (v integračnej guli)
• Predná šošovka s priemerom 125 milimetrov
• Lineárne priblíženie - zoom 6,2°-48,8°
• Lineárne miešanie farieb CMY
• Lineárny CTO
• 7-farebný kotúč (vrátane filtra s vysokým CRI)
• 7 HD vymeniteľných rotačných gob
• Technológia Go-Bright: bez straty svetla alebo posunu farby, keď sú gobá vložené do
lúča
• Animačný kotúč
• 4-fazetová rotačná prizma
• 6-lamelový motorizovaný iris
• Orezávací systém: 4 ohniskové roviny, otáčanie o 120° a ovládanie makro kanálov
• Technológia eSWAP: zameniteľnosť' orezávacej zostavy profilovej verzie s gobo
modulom zo spotového modelu
• Lineárny silný frost 5° pre efekt wash
• 24-bitový digitálny stmievač so 4 užívateľsky voliteľnými módmi stmievania
• Digitálny stop-stroboskopický efekt
• Riadiace protokoly: DMX, Art-Net, RDM, SACN
• Jeden režim s 37 riadiacimi kanálmi
• CloudIO Ready: plne kompatibilný s CloudIO
• Prevádzkové napätie: 100-240V, 50/60 Hz
• Maximálny príkon: 740 VA
• 5 užívateľsky voliteľných režimov rýchlosti ventilátorov
• Hmotnost: 24,5 kg (54 libier)
• Veľkosť (DxŠxV): 250 x 360 x 593 mm (9,8 x 14,2 x 23,3 palca)


VIAC

Arolla Profile MP
Na objednávku

02491475
CENA:
na dopyt
Pridať
do ponuky

Uvedená cena je orientačná.
Vložte tovar do košíka a odošlite pre vypracovanie aktuálnej cenovej ponuky.

The AROLLA PROFILE MP is the smallest and lightest moving head fixture available in its class. While small in stature, it delivers powerful light output with its 470-Watt white LED engine (at over 22,000 lumens output) and is full of the features you would expect in a much larger, more expensive luminaire. eSWAP is a unique feature of this series, that is the interchangeability of the framing assembly of the profile version with the gobo module from the spot model. These modules can be moved from their fixture to the other version and the fixture’s electronics immediately recognizes and configures the fixture to operate with the module, so users do not have to make any changes themselves to the menu system.

Claypaky known for our industry-leading precision optics and colour reproduction has given the AROLLA PROFILE MP fixture an optical system with a 6 to 50 degree zoom range, a CMY colour mixing system that produces deep, rich colours (including an unmatched deep red), a seven-colour colour wheel that includes an 88+ CRI enhancement filter, and linear CTO to hit the colour temperatures you need. The unit’s source is a native 6000K that does not produce the metallic white that often limits the fixture’s application and colour temperature range. For eye-catching aesthetics, the AROLLA PROFILE MP is fitted with a 120-millimeter diameter front lens giving the unit a unique look when viewed from the front.

For effects, the AROLLA PROFILE MP comes with one rotating gobo wheel that has seven rotating high-definition gobos. Thanks to our exclusive “Go-Bright” technology, there is no light loss or color shift when gobos are inserted into the beam. The unit also includes a four focal plane framing system, a rotating animation wheel and a four-facet rotating prism. For beam control a mechanical iris, a variable frost filter, a 24-bit digital dimmer with four user-selectable dimming curves that maintains color balance throughout the dimming range, and a fast-digital stop-strobe. ...Being universal voltage, the AROLLA PROFILE MP fixture operates on 100 to 240 volts AC and include five user-selectable fans speed modes: Auto – Sln – Theatre – RnR – Standard.

Since the AROLLA PROFILE MP weighs around 25 kilograms, or 55 pounds, making it one of the lightest moving head profile fixtures available, without giving up the output and features often found in a much larger and heavier fixtures.

The AROLLA PROFILE MP fixtures’ versatility allows it to fit comfortably and perform in tours, theatres, or fixed installations.• Light source: custom 470W white LED engine (6000 K)
• CRI: 70+ with selectable filter for CRI 88+
• Output: 22,000 lm (in integrating sphere)
• 125-millimeter diameter front lens
• 6.2°-48.8° linear zoom
• Linear CMY color mixing
• Linear CTO
• 7-color wheel (including high CRI filter)
• 7 HD interchangeable rotating gobos
• Go-Bright Technology: no light loss or color shift when gobos are inserted into the beam
• Animation wheel
• 4-facet rotating prism
• 16-blade motorized iris
• Framing system: 4 focal planes, 120° rotation and macro channel control
• eSWAP technology: interchangeability of the framing assembly of the profile version with the gobo module from the spot model
• Linear heavy frost 5° for wash effect
• 24-bit digital dimmer with 4 user-selectable dimming curves
• Digital stop-strobe effect
• Control protocols: DMX, Art-Net, RDM, sACN
• Personalities: single mode with 37 control channels
• CloudIO Ready: fully compatible with CloudIO
• Operating voltage: 100-240V, 50/60 Hz
• Max Power consumption: 740VA
• 5 user-selectable fans speed modes
• Weight: 24.5 kg (54 lbs)
• Size (LxWxH): 250 x 360 x 593 mm (9.8 x 14.2 x 23.3 in)


VIAC