Košík pre vypracovanie cenovej ponuky
nákupný košík
0,-€
OK

CLAYPAKY Sinfonya Profile 600

Divadlá sú priestory náročné na extrémne nízku hlučnosť prevádzky, veľmi vysokú kvalitu svetla a ovládanie spolu s jeho presnosným premiestňovaním.
Séria SINFONYA od Claypaky je z rodiny LED svietidiel navrhnutých a vyrobených výhradne pre divadelný trh,ktorá rieši jeho všetky špeciálne potreby a poskytuje úplne nové úrovne výkonu, ktoré predtým jednoducho neboli možné.
SINFONYA PROFILE 600 je štýlový a plný technológií. To, čím sa Sinfonya odlišuje, je jej vynikajúca základná technológia, ktorá ponúka nekonečné možnosti pre divadelných dizajnérov vďaka širokej škále funkcií špeciálne vyvinutých pre divadelné produkcie.

• Svetelný zdroj: 600W RGBAL LED Engine
• CRI: až 95
• Výstup 12 050 lúmenov (v integračnej sfére)
• Patentovaný, vysokoúčinný nový optický systém
• Predná šošovka s priemerom 160 milimetrov s vysokokvalitnými šošovkami z tvrdeného skla
• 5°- 60° motorizované lineárne priblíženie
• Ovládanie farieb R-G-B-A-L
• 2500 000 až 8500 000 virtuáln...eho CTO
• Synchronizácia kalibrácie na prispôsobenie teploty farieb iným zariadeniam
• Digitálne farebné filtre
• Rámovací systém na 2 ohniskových rovinách: 4 čepele s +/- 45° rotáciou celého systému
• ACCUFRAME™: 40-krát presnejšie ako tradičné rámovacie systémy
• Efekt „Total Curtain“ umožňujúci úplné zatemnenie pri každej jednej čepeli
• Trojuholníkové tvary
• 6 HD vymeniteľných rotačných gob
• Nový mraziaci systém (LINEGUARD), využívajúci dva páry nožov namiesto dvoch samostatných
• Silný frost 5° pre efekt wash
• Light frost 1° pre mäkkú difúziu (vymeniteľné)
• Animačné koliesko
• 4-fazetový hranol s rotáciou v oboch smeroch premenlivou rýchlosťou
• 16-lamelová motorizovaná clona
• 24-bitový digitálny stmievač so 4 užívateľsky voliteľnými krivkami stmievania
• Digitálny stop-stroboskopický efekt
• Absolútna poloha pre pokročilé ovládanie otáčania a nakláňania
• Pokročilý firmvér pre max. ovládanie výkonu a svetelného výkonu
• Osobnosti: tri režimy so 43/49/59 riadiacimi kanálmi
• Riadiaci protokol: DMX, Art-Net, RDM, sACN
• Voliteľný bezdrôtový DMX systém (Lumen Radio)
• CloudIO Ready: plne kompatibilný s CloudIO
• Prevádzkové napätie: 100-240V, 50/60 Hz
• Max spotreba energie: 770 VA
• TONEDOWN™ pre nízku hlučnosť (27 dB)
• Voliteľné možnosti ventilátora, ovládané DMX
• IP 20
• 36,8 kg (81,1 libier)
• 285 x 415 mm (rozmer základne) – 796 mm s vertikálnou hlavou (v)

BALENIE:
Kartónová krabica + Polystyrén
Kartónová krabica + penová vložka
Flightcase + penová vložka(pre 2 ks)


VIAC

Sinfonya Profile 600
Novinka
Na objednávku

02486430|02487978|02488589|02489102
CENA:
na dopyt
Pridať
do ponuky

Uvedená cena je orientačná.
Vložte tovar do košíka a odošlite pre vypracovanie aktuálnej cenovej ponuky.

Theatres are demanding applications that require extremely low noise operation, very high quality of light and control along with precision of re-positioning. We are now delighted to introduce the first of a brand-new family of LED fixtures designed and manufactured exclusively for the Theatre market.
The new SINFONYA series from Claypaky addresses all the special needs and provides brand new levels of performance that were simply not possible before.
SINFONYA PROFILE 600 is stylish, and packed full of technology. What makes Sinfonya different is its excellent core technology that offers endless possibilities for theatre designers thanks to a wide variety of features specifically developed for the theatrical productions.• Light Source: 600W RGBAL LED Engine
• CRI: up to 95
• 12,050 Lumen Output (in integrating sphere)
• Proprietary, High-efficiency, new optical system
• 160-millimeter diameter front lens, with high quality tempered glass lenses
• 5°- 60° motorized linear zoom
• R-G-B-A-L color control
• 2500K to 8500K virtual CTO
• Calibration Syncing for matching the color temperature to other fixtures
• Digital color filters
• Framing System on 2 focal planes: 4 blades with +/- 45° rotation of the full system
• ACCUFRAME™: 40 times more precise than traditional framing systems
• “Total Curtain” effect allowing the full blackout with each single blade
• Triangular shapes
• 6 HD interchangeable rotating gobos
• New frost system (LINEGUARD), using two pairs of blades instead of two individual ones
• Heavy frost 5° for wash effect
• Light frost 1° for soft diffusion (interchangeable)
• Animation wheel
• 4-facet prism with rotation in both direction at variable speed
• 16-blade Motorized iris
• 24-bit digital dimmer with 4 user-selectable dimming curves
• Digital stop-strobe effect
• Absolute Position for the advanced Pan & Tilt Control
• Adv...anced firmware for a max. performance and light output control
• Personalities: three modes with 43/49/59 control channels
• Control Protocol: DMX, Art-Net, RDM, sACN
• Optional Wireless DMX system (Lumen Radio)
• CloudIO Ready: fully compatible with CloudIO
• Operating Voltage: 100-240V, 50/60 Hz
• Max Power consumption: 770 VA
• TONEDOWN™ for a low noise operation (27dB)
• Selectable fan options, DMX controlled
• IP 20
• 36.8 Kg (81.1 lbs)
• 285x415mm (base dimension) – 796mm with vertical head (h)


VIAC