Košík pre vypracovanie cenovej ponuky
nákupný košík
0,-€
OK

CLAYPAKY HY B-EYE K25 / Teatro

B-EYE spôsobil revolúciu v spôsobe, akým si predstavujeme LED osvetlenie. Jeho inovatívna optická jednotka zvyšuje rovnomernosť a účinnosť svetelného výkonu. Otočná predná šošovka a možnosť ovládať každú jednotlivú LED diódu samostatne umožnili veľkolepé kaleidoskopické projekcie a očarujúce efekty ako aj pastvu pre oči. Sofistikovaný efektový pohon uľahčil rutinné používanie makro efektov, ktoré by sa inak ťažko naprogramovali. Tieto technologické inovácie robia z B-EYE všestranný produkt: je to vysokovýkonné LED wash svetlo, dokonalé beam svetlo a veľkolepý projektor s vizuálnymi efektmi v jednom. Získal niekoľko ocenení a v priebehu rokov ho kopírovalo nespočetné množstvo výrobcov.

Dnes Claypaky ponúka HY B-EYE, ktoré je DVAKRÁT VÝKONNEJŠIE a jasnejšie ako B-EYE. Ponúka dokonca väčšiu VŠESTRANNOSŤ a väčšiu INTERAKTIVITU s mediálnymi servermi (vrátane protokolu Kling-Net).Je veľmi TICHÝ, pričom má rovnakú veľkosť a rovnaký režim ovládania ako B-EYE.

HY B-EYE K25 TEATRO je špeciálna v...erzia HY B-EYE K25, ktorá je navrhnutá pre miesta, ktoré vyžadujú tichú prevádzku bez potreby obetovania jasných farieb.

• Zdroj : 37 x RGBW LED Osram OSTAR - Stage II LE RTDUW S2WN (6000 K)
• Nominálny výkon LED: 40W
• Všestranné, tri prevádzkové režimy: wash, beam, efekt FX
• Rozsah zoomu 4°-60° a rovnomerné rozloženie svetla
• Individuálne LED ovládanie pre každý parameter
• Neviditeľná predná mriežka
• Ovládanie zmäkčenia okrajov lúča (v režime wash)
• Exkluzívny paralelný lúč pozostávajúci z radu individuálne ovládateľných mikrolúčov
• Vylepšený elektronický motor pre dynamický dizajn lúča s digitálnou presnosťou a opakovateľnosťou
• Art-Net / RDM
• Protokol Arkaos Kling-Net je už súčasťou firmvéru
• Otočná predná šošovka pre nespočetné množstvo vírivých efektov, na použitie pri air alebo „kaleidoskopickej“ projekcii
• Biela emulácia CT 2500-8000K
• Automatické ladenie RGB na emuláciu CT lampy
• Emulácia volfrámovej lampy
• Hmotnosť: približne 27,5 kg


VIAC

HY B-EYE K25 / Teatro
Na objednávku

02503910|02504266
CENA:
na dopyt
Pridať
do ponuky

Uvedená cena je orientačná.
Vložte tovar do košíka a odošlite pre vypracovanie aktuálnej cenovej ponuky.

The B-EYE has revolutionized the way we think of LED show lighting. Its innovative optical unit enhances the uniformity and efficiency of the light output. The rotating front lens and the possibility to control each single LED individually have made spectacular kaleidoscopic projections and charming eye candy effects possible. A sophisticated effect engine has made it easier to routinely use macro effects, which would otherwise be difficult to program. These technological innovations make the B-EYE a versatile product: it is a high-performance LED wash light, a perfect beam light, and a spectacular visual effect projector all in one. It has won several awards and been copied by countless manufacturers over the years.

Today Claypaky offers HY B-EYE, that is TWICE MORE POWERFUL and bright than B-EYE. It even offers more VERSATILITY and more INTERACTIVITY with the media servers (Kling-Net protocol included), it is very SILENT while featuring the same size and same control mode as the B-EYE.

The HY B-EYE K25 TEATRO is a special version of the HY B-EYE K25, that is designed for venues that need silent operation without sacrificing bright colours.

• Source Type: 37 x RGBW LED Osram OSTAR - Stage II LE RTDUW S2WN (6000 K)
• LED Nominal Wattage: 40W
• Versatile, three operating modes: wash, beam, FX effect
• 4°-60° Zoom range and even light spread
• Individual LED control for each parameter
• Invisible front grid
• Beam edge softening control (in wash mode)
• Exclusive parallel beam consisting of an array of individually controllable micro-beams
• Enhanced electronic engine for dynamic beam pattern design, with digital accuracy and repeatability
• Art-Net / RDM
• Arkaos Kling-Net protocol already included in the firmware
• Rotating front lens for countless vortex effects, for aerial or "kaleidoscopic" projection use
• White CT Emulation 2500-8000K
• RGB auto-tuning to lamp CT Emulation
• Tungsten Lamp Emulation
• Weight: about 27.5 Kg (60.6 lbs)...The B-EYE has revolutionized the way we think of LED show lighting. Its innovative optical unit enhances the uniformity and efficiency of the light output. The rotating front lens and the possibility to control each single LED individually have made spectacular kaleidoscopic projections and charming eye candy effects possible. A sophisticated effect engine has made it easier to routinely use macro effects, which would otherwise be difficult to program. These technological innovations make the B-EYE a versatile product: it is a high-performance LED wash light, a perfect beam light, and a spectacular visual effect projector all in one. It has won several awards and been copied by countless manufacturers over the years.

Today Claypaky offers HY B-EYE, that is TWICE MORE POWERFUL and bright than B-EYE. It even offers more VERSATILITY and more INTERACTIVITY with the media servers (Kling-Net protocol included), it is very SILENT while featuring the same size and same control mode as the B-EYE.

The HY B-EYE K25 TEATRO is a special version of the HY B-EYE K25, that is designed for venues that need silent operation without sacrificing bright colours.

• Source Type: 37 x RGBW LED Osram OSTAR - Stage II LE RTDUW S2WN (6000 K)
• LED Nominal Wattage: 40W
• Versatile, three operating modes: wash, beam, FX effect
• 4°-60° Zoom range and even light spread
• Individual LED control for each parameter
• Invisible front grid
• Beam edge softening control (in wash mode)
• Exclusive parallel beam consisting of an array of individually controllable micro-beams
• Enhanced electronic engine for dynamic beam pattern design, with digital accuracy and repeatability
• Art-Net / RDM
• Arkaos Kling-Net protocol already included in the firmware
• Rotating front lens for countless vortex effects, for aerial or "kaleidoscopic" projection use
• White CT Emulation 2500-8000K
• RGB auto-tuning to lamp CT Emulation
• Tungsten Lamp Emulation
• Weight: about 27.5 Kg (60.6 lbs)


VIAC