Košík pre vypracovanie cenovej ponuky
nákupný košík
0,-€
OK

CLAYPAKY Xtylos

Xtylos je kompaktné beam svetlo s pohybujúcim sa lúčom s jedinečnými optickými a chromatickými vlastnosťami, ktoré využíva na mieru vyrobený RGB laserový zdroj.Tento laserový zdroj s výdržou 20 000 hodín je uzavretý v spoľahlivom, bezpečnom a plne utesnenom module s výkonným motorom s neuveriteľnou škálou farieb: na rozdiel od subtraktívneho miešania používaného s výbojkami sú farebné svetelné lúče rovnako jasné ako lúč bieleho svetla!

Sortiment efektov obsahuje dve gobo kolieska – so 7 rotujúcimi gobami a 12 statickými gobo slotmi – koliesko s 3 prizmami a šestnásť fazetová prizma na vyhradenom kanáli. Otvor lúča je možné ovládať v rozsahu 1°-7°.

Xtylos je jednoznačne najdynamickejšie svietidlo na trhu.

• Svetelný zdroj: Laserový motor vyrobený na mieru, uzavretý v zapečatenom module
• Svetelný zdroj s dlhou životnosťou (20 000 hodín) s minimálnym rozpadom
• Pevné, ploché pole, nasýtený, ultrakoncentrovaný svetelný lúč bez viditeľných hotspotov.
• Clona: rozsah 1...°-7° (až do 0,5° pomocou redukcie priemeru lúča)
• RGB aditívne miešanie farieb s exkluzívnymi Turbo farbami
• Bezkonkurenčná konzistencia farieb naprieč rôznymi zariadeniami a počas životnosti.
• Exkluzívne grafické efekty BLazer
• 7 x rotujúcicj gobo
• 12 statické gobo: 5 gob a 7 redukcií lúča
• Jedno koleso s 3 prizmami a 1 frost filtrom s mäkkým okrajom
• Šestnásťfazetová prizma na vyhradenom kanáli
• Bezkonkurenčný efekt a rýchlosť zmeny farby
• Kompaktné puzdro s ľahkým prístupom ku všetkým modulom
• Extrémne rýchle pohyby pan-tilt
• Mimoriadne presný 24-bitový digitálny stmievač
• IP 20

RIZIKOVÁ SKUPINA 3 - Varovanie: potenciálne nebezpečné optické žiarenie vyžarované z tohto produktu. Nepozerajte sa na fungujúci zdroj lampy. Môže dôjsť k poraneniu očí. EN/IEC 62471 - Nebezpečná vzdialenosť: pozrite si príručku
Laserový produkt TRIEDY 1: EN/IEC 60825-1 2014


VIAC

Xtylos
Na objednávku

02552677|02550422|02553364|02554727|02555707|02556493|02557346|02558852|02559419|02560987|02551534|05126953|05127944
CENA:
na dopyt
Pridať
do ponuky

Uvedená cena je orientačná.
Vložte tovar do košíka a odošlite pre vypracovanie aktuálnej cenovej ponuky.

The Xtylos is a compact beam moving light with unique optical and chromatic characteristics, making use of a tailor-made RGB laser source (Patent Application filed). This laser source, lasting for 20,000 hours, is enclosed in a reliable, safe and fully sealed module and it is the powerful engine of an incredible array of colours: in contrast to the subtractive mixing used with discharge lamps, coloured light beams are as bright as a white light beam!

The range of effects features two gobo wheels - with 7 rotating gobos and 12 static gobo slots - a wheel with 3 prisms, and a sixteen facet prism on a dedicated channel which can be overlapped with the prism wheel. The beam aperture can be steered in the range 1°-7°.

The Xtylos is definitely the most dynamic light on the market. It is the first moving head light with a laser light source, and this opens up new, surprising prospects for the development of the entire entertainment lighting world.

• Light Source: Tailor-made laser engine, enclosed in a sealed module • Long lasting light source (20,000 hours) with minimal decay • Solid, flat field, saturated, ultraconcentrated light beam without any visible hotspots. • Aperture: 1°-7° range (up to 0.5° using beam diameter reducers) • RGB additive colour mixing, with exclusive Turbo-colours • Unequalled colour consistency both across different fixtures and during lifetime. • Exclusive BLazer graphic effects • One wheel with 7 rotating gobos • One wheel with 12 static gobo slots: 5 gobos and 7 beam reducers • One wheel with 3 prisms and 1 soft-edge frost filter • Sixteen-facet prism on a dedicated channel • Unrivalled effect and colour change speed • Compact housing with easy accessibility to all modules • Extremely fast pan-tilt movements • Ultra-precise 24-bit digital dimmer