Košík pre vypracovanie cenovej ponuky
nákupný košík
0,-€
OK

CLAYPAKY Xtylos Aqua (IP66)

Xtylos Aqua so štandardne integrovaným bezdrôtovým DMX systémom je malé beam svetlo s krytím IP66 poháňané inovatívnym a patentovaným RGB laserovým zdrojom.Pevný, rovnomerný lúč svietidla vytvára úžasné vzdušné efekty.Je vybavený dvoma gobo kolieskami (jedno rotujúce gobo koliesko so siedmimi rotujúcimi gobami a statické gobo koliesko s 12 gobami),kolieskom s tromi prizmami a šestnásťfazetovou prizmou na vyhradenom kanáli, otvory beam svietidla majú extrémne úzky rozsah 1° až 7°, ktorý je možné ďalej zmenšiť na 0,5° pomocou redukcie lúča.

XTYLOS AQUA je určený tak pre prácu v interiéri ako aj v exteriéri - pre televíziu, divadlo, zájazdy, športové podujatia a oveľa viac.

• Držiak s pohyblivou hlavou kompatibilný do exteriéru (krytie IP66)
• Námorná ochrana C5-M (podľa normy ISO 9227-2017) dodávaná ako štandard
• Svetelný zdroj: na mieru vyrobený RGB laserový motor, uzavretý v utesnenom module
• Svetelný zdroj s dlhou životnosťou (20 000 hodín) s minimálnou poruchov...osťou.
• Laserový systém s redukciou na zachovanie laserových diód.
• Celkový výstup: 15,5Mcd
• Pevné, ploché pole s nasýteným, ultrakoncentrovaným svetelným lúčom bez viditeľných hotspotov
• Exkluzívne grafické efekty vo vzduchu (efekty BLazer)
• Clona: rozsah 1°-7° (až do 0,5° pomocou redukcie priemeru lúča)
• RGB aditívne miešanie farieb s exkluzívnymi TURBO FARBAMI
• Lineárny virtuálny CTO 2500K – 6500K
• Bezkonkurenčná konzistencia farieb naprieč rôznymi zariadeniami a počas životnosti
• Jedno koliesko so 7 HD indexovateľnými a vymeniteľnými rotačnými gobami
• Jedno koliesko s 12 pevnými gobami (vrátane 7 redukcií lúča)
• Jedno koliesko s 3 otočnými prizmami (konvexná rovina, pyramída 6 faziet, lineárne 6 faziet) a 1 frost filter
• Šestnásťfazetová prizma na vyhradenom kanáli s rotáciou v oboch smeroch pri premenlivej rýchlosti
• Bezkonkurenčný efekt a rýchlosť zmeny farby
• Motorizované zaostrovanie @16 bit
• Mimoriadne presný 24-bitový digitálny stmievač
• Vysokorýchlostný digitálny stop-stroboskopický efekt
• Kompaktné puzdro s ľahkým prístupom ku všetkým modulom
• Osobnosti: jeden režim s 31 riadiacimi kanálmi
• Kontrolné protokoly: DMX, Art-Net, RDM, sACN
• Vstavaný webový server
• Integrovaný bezdrôtový DMX systém ako štandard
• DMX a RDM konektory: uzamykateľný 5-pinový XLR IN/OUT
• Ethernetový port: RJ45 IN
• Napájací konektor: PowerCon True1 IN/OUT
• CloudIO Ready: plne kompatibilný s CloudIO
• Sieťový výstup: Max 1600VA. Maximálny príkon: 400 VA
• Hmotnosť: 30,4 kg
• Veľkosť (DxŠxV): 390 x 294 x 608 mm


VIAC

Xtylos Aqua (IP66)
Novinka
Na objednávku

02549527|02548835
CENA:
na dopyt
Pridať
do ponuky

Uvedená cena je orientačná.
Vložte tovar do košíka a odošlite pre vypracovanie aktuálnej cenovej ponuky.

apitalizing on its groundbreaking light source technology and the global popularity of the XTYLOS fixture used on some very high-profile productions, Claypaky is proud to introduce the next in the series of laser-based fixtures, the XTYLOS AQUA. The XTYLOS AQUA is IP66 rated and comparable in features and performance of the original XTYLOS.

While the initial thought of the XTYLOS AQUA as an evolutionary product growing from the XTYLOS fixture, it is revolutionary in design to withstand some of the harshest conditions offering marine-grade C5-M protection (according to Standard ISO 9227-2017) from the elements and it is fitted with a fan to eliminate condensation from the front lens for consistent output and beam performance.

Featuring a wireless DMX system integrated as standard, the Xtylos Aqua is a small, form factor, IP66-rated fixture powered by its innovative and proprietary RGB laser source. It offers the same effects and features of the original XTYLOS, making it the first of its kind on the market. The fixture’s tight, uniform beam makes awe-inspiring aerial effects. Equipped with two gobo wheels (one rotating gobo wheel with seven rotating gobos and a static gobo wheel with 12 gobos), a prism wheel with three prisms, and a sixteen-facet prism on a dedicated channel (which can be overlapped with the prism wheel), the XTYLOS AQUA gives designers the tools necessary for a wide-range of effects and looks. In addition, the fixture’s beam apertures have an extremely narrow range of 1° to 7°, which can be reduced further to 0.5° using beam reducers.

Ever since the introduction of the XTYLOS fixture, Claypaky has been focused on developing new, pioneering technologies that offer new ways to motivate designers to reach further to inspire audiences. With the XTYLOS AQUA, this can be done both indoors as well as outdoors for television, theatre, tours, global sporting events, and much more.

• Moving head fixture compatible for outdoors (IP66 protection rating)
• Marine-grade C5-M protection (according to Standard ISO 9227-2017) supplied as standard
• Light source: tailor-made RGB laser engine, enclosed in a sealed module
• Long lasting light source (20,000 hours) with minimal decay.
• Laser-based system with derating to preserve laser diodes.
• Total output: 15.5Mcd
• Solid, flat field, saturated, ultraconcentrated light beam without any visible hotspots
• Exclusive mid-air graphic effects (BLazer effects)
• Aperture: 1°-7° range (up to 0.5° using beam diameter reducers)
• RGB additive color mixing, with exclusive TURBO COLORS
• Linear virtual CTO 2500K – 6500K
• Unequalled color consistency both across different fixtures and during lifetime
• One wheel with 7 HD indexable and replaceable rotating gobos
• One wheel with 12 fixed gobos (incl. 7 beam reducers)
• One wheel with 3 rotating prisms (Convex plane, Pyramid 6 facets, Linear 6 facet) and 1 frost filter
• Sixteen-facet prism on a dedicated channel, with rotation in both direction at variable speed
• Unmatched effect and color change speed
• Motorized focusing @16 bit
• Ultra-precise 24-bit digital dimmer
• High speed, digital stop-strobe effect
• Compact housing with easy accessibility to all modules
• Personalities: single mode with 31 control channels
• Control protocols: DMX, Art-Net, RDM, sACN
• Built-in Web Server

• Integrated wireless DMX system as standard
• DMX and RDM connectors: locking 5 pin XLR IN/OUT
• Ethernet port: RJ45 IN
• Power connector: PowerCon True1 IN/OUT
• CloudIO Ready: fully compatible with CloudIO
• Mains out: Max 1600VA. Max Power consumption 400VA
• Weight: 30.4 kg (67.2 lbs)
• Size (LxWxH): 390 x 294 x 608 mm (15.3 x 11.6 x 23.9 in)


VIAC