Košík pre vypracovanie cenovej ponuky
nákupný košík
0,-€
OK

CLAYPAKY Buddylight

Buddylight je úplne nový systém diaľkového sledovania od Claypaky. Sleduje účinkujúcich a rečníkov automaticky, rýchlym a jednoduchým spôsobom.
Je ho možné použiť buď v sieti Art-Net alebo DMX – nastavením správy priorít ovládania pomocou konzoly – alebo v samostatnom režime.

Nastavenie bolo navrhnuté tak, aby bolo rýchle a užívateľsky prívetivé pre všetkých užívateľov vďaka jednoduchej a flexibilnej inštalácii.

Maximálna oblasť sledovania sa môže rozšíriť až na 15 x 15 m.Kotvy by mali byť umiestnené tak, aby vymedzili priestor, v ktorom sa môže umelec pohybovať.

Prívesok,ktorý musí účinkujúci nosiť, aby ho mohol sledovať spot je navrhnutý tak, aby mal rýchly prístup k hlavným funkciám reflektora a jeho automatizovanému ovládaniu.

Buddylight predstavuje ďalší krok k ešte väčšej automatizácii osvetlenia. Je ideálny pre divadlá, posluchárne a konferenčné miestnosti. Buddylight je nový, praktický, užívateľsky prívetivý systém Claypaky a finančne nenáročný.Skutočný spoločník, ktorý bude sprevád...zať vaše vystúpenie!

CA1010 (Box)
CA1011 (Tag)
CA1012 (Držiak)


VIAC

Buddylight
Novinka
Na objednávku

03896604
CENA:
na dopyt
Pridať
do ponuky

Uvedená cena je orientačná.
Vložte tovar do košíka a odošlite pre vypracovanie aktuálnej cenovej ponuky.

Your trustworthy automated followspot!

The Buddylight is Claypaky's brand new remote followspot system. It follows performers and speakers automatically, in a quick and easy way.

The Buddylight can be used either in an Art-Net or DMX network - by setting up control priority management with the console - or in standalone mode, where it really comes into its element!

Setting it up has been designed to be quick and user-friendly for all types of user thanks to a simplified, flexible installation.

The maximum tracking area can extend up to 15x15 m (16.4x16.4 yards). Anchors should be placed to mark out the space within which the performer can move. The tags, which the performer has to wear so that they can be followed by the followspot, are designed so they can quickly access the main functions of the spotlight and its automated control. The Buddylight marks a further step towards ever greater entertainment light automation. It is perfect for theatres, auditoriums and conference rooms. The Buddylight is a new, practical, user-friendly Claypaky system suitable for all budgets. A true buddy who will accompany your performance! CA1010 (Box) CA1011 (Tag) CA1012 (Holder)