Košík pre vypracovanie cenovej ponuky
nákupný košík
0,-€
OK

CLAYPAKY Tambora Batten

Vysokovýkonné svietidlo LED s pokročilými možnosťami mapovania pixelov a jedinečným výberom „troch vrstiev“, ktoré môžete hladko usporiadať do jednej línie alebo do matice pre úžasné svetelné efekty.

Potreba vysoko výkonného a funkčne bohatého LED baru je teraz splnená s Claypaky Tambora Batten. Poháňaný šestnástimi LED diódami Osram 40W RGBW – rovnakými diódami LED aké sa používajú na napájanie svietidiel HY B-EYE a MINI-B – umožňuje dynamické ovládanie každej samostatnej LED pre efekty dynamického mapovania pixelov. Používatelia môžu ovládať farbu, stmievanie a frekvenciu stroboskopu každej LED jednotlivo alebo súčasne. Niekoľko pruhov môže byť usporiadaných hladko v rade alebo v matici pri zachovaní vzdialenosti medzi LED diódami medzi svietidlami pre jednotný vzhľad vedľa seba a zhora nadol.

Tambora Batten ponúka lineárne ovládanie zoomu od 4° do 50° a naklonenie jednotky má rozsah viac ako 220°, vďaka čomu je veľmi všestranné. Je tiež vybavený rozsahom teploty bielej farby od 2 500 do 8... 000 K, ovládaním zmäkčovania okrajov lúča pre jemný rovnomerný wash efekt a jedinečným výberom „troch vrstiev“ v pokročilom režime. Pomocou tejto funkcie si obsluha môže vybrať použitie troch úrovní efektov súčasne. Súčasne si môžete vybrať farbu pozadia, internú vstavanú sekvenciu a video obsah pochádzajúci z externého zdroja – prepínať medzi všetkými vrstvami rýchlo a jednoducho.

Tambora Batten je k dispozícii v konfigurácii šošoviek s okrúhlym alebo štvorcovým tvarom.Je adaptabilný osvetľovací nástroj, ktorý rieši mnohé potreby pre inline alebo maticové svetelné aplikácie s vynikajúcim pomerom ceny a výkonu.• Svetelný zdroj: 16 x 40W RGBW Osram LED
• Vysoko účinný svetelný výkon (9 934 lm)
• Rozsah zoomu 4° až 50°
• Nastaviteľný sklon nad 220°
• Individuálne LED ovládanie pre každý parameter
• Biela emulácia CT 2500-8000K
• Ovládanie zmäkčenia okrajov lúča (v režime wash)
• Jedinečný výber „troch vrstiev“ v pokročilom režime
• Exkluzívny paralelný lúč pozostávajúci z radu individuálne ovládateľných mikrolúčov
• Vylepšený elektronický motor pre dynamický dizajn lúča s digitálnou presnosťou a opakovateľnosťou
• Riadiaci signál: USITT DMX 512. Protokoly: RDM, WebServer a Art-Net
• Protokol Arkaos Kling-Net je už súčasťou firmvéru
• DMX kanály: 13/17/27/29/35
• Pixel engine: 48 a 64 kanálov
• Vstupný výkon: 660 VA@230Vac 50Hz
• Hmotnosť: 15,5 kg
• Rozmery: 105 x 1 000 x 288 mm
• Dostupné sú dve verzie: s okrúhlymi šošovkami (Tambora Batten Round kat.č.CL3010) alebo so štvorcovými šošovkami (Tambora Batten Square kat.č.CL3022 )


VIAC

Tambora Batten
Novinka
Na objednávku

02493170|02494945|02495247|02496960|02497865|02498258|02499240|02500909
CENA:
na dopyt
Pridať
do ponuky

Uvedená cena je orientačná.
Vložte tovar do košíka a odošlite pre vypracovanie aktuálnej cenovej ponuky.

A high-power LED batten fixture, with advanced pixel mapping capabilities and unique "three layers" selection, which you can arrange seamlessly in line or in a matrix for amazing lighting effects.The need for a high-power, feature-rich batten fixture is now fulfilled with the Claypaky Tambora Batten. Powered by sixteen Osram 40W RGBW LEDs – the same LEDs used to power the HY B-EYE and MINI-B fixtures – this fixture allows dynamic control of each LED cell for dynamic pixel mapping effects. Users can control each LED’s colour, dimming, and strobe rates individually or in unison. Several bars may be arranged seamlessly in a line or in a matrix while maintaining the distance between the LEDs between fixtures for uniform appearancse side-by-side and top to bottom.

The Tambora Batten offers linear zoom control from 4° to 50° and the unit’s cells tilt has a range of over 220° making it very versatile. It also features white color temperature range from 2500-8000K, beam edge softening control for soft uniform washes and a unique "three layers" selection in advanced mode. With this feature the operator may choose to use three levels of effects at the same time. You can simultaneously choose a background color, an internal built-in sequence, and video content coming from an external source - switching between all the layers quickly and easily.

Available in Round or Square sized lens configuration, the Tambora Batten is an adaptable lighting instrument that addresses many needs for inline or matrix lighting applications, at an excellent cost to performance ratio.• Light source: 16 x 40W RGBW Osram LEDs

• Highly efficient light output (9,934 lm)

• 4° to 50° zoom range

• Adjustable tilt over 220°

• Individual LED control for each parameter

• White CT emulation 2500-8000K

• Beam edge softening control (in wash mode)

• Unique "three layers" selection in advanced mode

• Exclusive parallel beam consisting of an array of individually contr...ollable micro-beams

• Enhanced electronic engine for dynamic beam pattern design, with digital accuracy and repeatability

• Control signal: USITT DMX 512. Protocols: RDM, WebServer and Art-Net

• Arkaos Kling-Net protocol already included in the firmware

• DMX channels: 13/17/27/29/35

• Pixel engine: 48 and 64 channels

• Input Power: 660 VA@230Vac 50Hz

• Weight: 15.5 kg (34.2 lbs)

• Dimensions: 105 x 1000 x 288 mm (4.13 x 39.4 x 11.3 in)

• Two versions are available: with round-sized lenses (Tambora Batten Round - CL3010) or with square-sized lenses (Tambora Batten Square - CL3022)


VIAC