Košík pre vypracovanie cenovej ponuky
nákupný košík
0,-€
OK

DeSisti HDC SYSTEM MK2 - Digital Control for Rigging System

HDC MK2 je systém riadenia, ktorý sa využíva buď na priame ovládanie jednoduchých motorizovaných produktov alebo plne automatizované polohovanie riadených motorizovaných zariadení buď s DIAĽKOVOU DIAGNOSTIKOU BEZPEČNOSTNÝCH SPÍNAČOV (ak je zavesenie vybavené distribuovanou elektronikou) alebo základným ovládaním polohy (ak je ťažné zariadenie vybavené iba polohovacím SENZOROM).
HDC MK2 je k dispozícii buď ako skrinka v plnej veľkosti alebo ako kryt namontovaný na stenu, ktorý obsahuje predné dvierka s uzamykateľným kľúčom a sklopný rám, ktorý drží počítač s dotykovou obrazovkou a komponenty pre prístup POUŽÍVATEĽOV.

SYSTÉM HDC MK2 je možné nakonfigurovať pre rôzne typy ARCHITEKTURÁLNEHO SYSTÉMU.
Systém obsahuje množstvo ovládacích prvkov:
• PARAMETRE NASTAVENIA systému z DOTYKOVEJ OBRAZOVKY
• Definícia dočasných skupín a opravných skupín z DOTYKOVEJ OBRAZOVKY a PDA
• Výber a pohyb zdviháka z DOTYKOVEJ OBRAZOVKY a PDA
• Geografické zobrazenie na dotykovej obrazovke
• Spätná väzba a graf...ické zobrazenie polohy strojov
• Nahrávanie a prehrávanie určovania polohy (manipulácia s určovaním polohy)
• Plne bezdrôtové diaľkové ovládanie


VIAC

HDC SYSTEM MK2 - Digital Control for Rigging System
Na objednávku

02628752|02629879
CENA:
na dopyt
Pridať
do ponuky

Uvedená cena je orientačná.
Vložte tovar do košíka a odošlite pre vypracovanie aktuálnej cenovej ponuky.

The HDC MK2 is a Rigging Control System utilized for either direct control of simple motorized rigging products or fully automated positioning controlled motorized devices with either REMOTE DIAGNOSTICS OF THE SAFETY SWITCHES of the rigging devices (if the suspension is equipped with a distributed electronics) or basic Positioning Control (if the rigging device is equipped only with a positioning SENSOR).
The HDC MK2 is available either as full size Rack or Wall mounted enclosure that include a Key Lockable front door and an hinged frame holding the Touch Screen Panel PC and the components for the USERS access.
The HDC MK2 SYSTEM can be configured for different types of SYSTEM ARCHITECTURAL and the main differentiation is on the dislocation of the CAN BUS ELECTRONICS CARDS , that can be located within each RIGGING PRODUCT or located on SEPARATE BOXES.
The system incorporates a number of control facilities:
• System SET UP PARAMETERS from the TOUCH SCREEN
• Temporary Groups & Fix Groups definition from TOUCH SCREEN & PDA
• Hoist selection & Movement from the TOUCH SCREEN & PDA
• Geographical Display on Touch Screen
• Feed back & Graphical Display of Machines Positioning
• Positioning Recording and Playback (Positioning Cues handling)
• Full wireless remote control

The remote control scheme is based on the following double layers architecture:
• selection of the RIGGING PRODUCT through the layer Ethernet/CAN bus/local controller, issuing and ready to move status (data switching layer); the collection of the status and the position of the RIGGING PRODUCT through the same CAN bus/ Ethernet layers
• movement of the RIGGING PRODUCT by hard-wired UP / DOWN buttons on the front panel; each button is switching an own 24 Vdc wired line opto-connecting all the junction boxes in the studio System Architecture & front ends.