Košík pre vypracovanie cenovej ponuky
nákupný košík
0,-€
OK

ARKAOS Kling Force LED

Kling-Force je nová hardvérová platforma postavená spoločnosťou ArKaos založená na kombinácii výkonného procesora a hardvérového sieťového prepínača. Vytvára robustnú a efektívnu sieť Kling-Net. Táto platforma je schopná distribuovať video cez Ethernet prostredníctvom technológie Plug and Play,bez nutnsti zložitého nastavovania. ArKaos predstavuje túto platformu s dvoma rôznymi rozhraniami: Kling-Force DMX a Kling-Force LED. Kling-Force LED je rozhranie určené na napájanie LED pásov. Teraz je na trhu veľa LED pásov s rôznymi hustotami, formátom a cenami. Vďaka technológii Kling-Force LED je ľahké a cenovo dostupné riadiť ich pomocou softvéru ArKaos fungujúceho ako mediálny server. Kling-Force LED má 8 výstupov a podporuje najobľúbenejšie LED pásy na trhu. Rozhranie tiež poskytuje určitú elektronickú ochranu proti prepätiu, ktorá sa preruší, ak výstup čerpá príliš veľa energie alebo ak dôjde k chybnému zapojeniu, napríklad ku skratu. Rozhranie tiež zistí, kedy sú podmienky späť na normálne hodnoty, a automaticky začne napájať LED diódy....Kling-Force je nová hardvérová platforma postavená spoločnosťou ArKaos založená na kombinácii výkonného procesora a hardvérového sieťového prepínača. Vytvára robustnú a efektívnu sieť Kling-Net. Táto platforma je schopná distribuovať video cez Ethernet prostredníctvom technológie Plug and Play,bez nutnsti zložitého nastavovania. ArKaos predstavuje túto platformu s dvoma rôznymi rozhraniami: Kling-Force DMX a Kling-Force LED. Kling-Force LED je rozhranie určené na napájanie LED pásov. Teraz je na trhu veľa LED pásov s rôznymi hustotami, formátom a cenami. Vďaka technológii Kling-Force LED je ľahké a cenovo dostupné riadiť ich pomocou softvéru ArKaos fungujúceho ako mediálny server. Kling-Force LED má 8 výstupov a podporuje najobľúbenejšie LED pásy na trhu. Rozhranie tiež poskytuje určitú elektronickú ochranu proti prepätiu, ktorá sa preruší, ak výstup čerpá príliš veľa energie alebo ak dôjde k chybnému zapojeniu, napríklad ku skratu. Rozhranie tiež zistí, kedy sú podmienky späť na normálne hodnoty, a automaticky začne napájať LED diódy.

VIAC

Kling Force LED
Na objednávku

00280819|00281856|1310000083-1310000083_Kling Force LED
0,48
1220
1016,67 € bez DPH
Pridať
do ponuky

Uvedená cena je orientačná.
Vložte tovar do košíka a odošlite pre vypracovanie aktuálnej cenovej ponuky.

The Kling-Force LED has 8 outputs and supports the most popular LED strips on the market. It distributes up to 40 Amp of power to those LED strips.

The power supply is external, so that the user can choose 5 or 12V based on his installation. At 5V power can reach 200 W and at 12V it can reach 480 W. The interface distributes the power without converting it, otherwise it would dissipate too much heat. The output voltage must always match the input voltage, as the interface will not convert between 12V and 5V.

The interface also provides some electronic surge protection that will cut if the output drains too much power or if there is a faulty wiring such as a short circuit. The interface will also detect when the conditions are back to normal and will start powering again the LEDs automatically.

Kling-Force has 2 Ethernet connections to daisy-chain multiple Kling-Force interfaces.

Kling-Force LED can power up to 1600 (8×200) LEDs or drive up to 4800 (8×600) LEDs if strips are directly powered. Each output is limited to 5 Amp, so the number of LEDs depend on the LED strip specification.

Most popular LEDs are supported, both 5V and 12V, and both 3 or 4 wires. (see specifications for more details)

There is no display and or buttons on the interface because it’s based on Kling-Net. It can be configured from the Kling-Net Mapper.

Each output with a non-zero length will appear as a device in the Kling-Net Mapper. Each output can have a different length to offer maximum flexibility.

The media server can also receive feedback from the interfaces. For instance, the Node Properties panel displays how much power is consumed by each individual output.

Each individual output is also protected against electrical short circuits or against a too heavy energy consumption.

The interface will automatically detect abnormal en...ergy usage on any output and will protect itself and the power supply by stopping powering the faulty output.


FEATURES
Powers up to 1600 (8x200) LEDs
Drives up to 4800 (8x600) LEDs if Strips Are Directly Powered
No Buttons or Display
Configuration Through KlingNET MapperWorks with LEDMaster, MediaMaster Express and MediaMaster PRO
 
CONTROL/CONNECTIONS
8 Outputs / Max 5A per Output
2 RJ45 Network Ports
Supported Protocols:
3 wires APA104 5V 800Khz
3 wires W2812 family 5V 800Khz
3 wires UCS2912 RGBW 5V 800Khz
3 wires TM1803 5V 400KHz
4 wires APA102C 5V
4 wires LPD6803 12V
3 wires INK1003 12V 800Khz
3 wires UCS1903 12V 800Khz
3 wires TM182 12V
No Power Supply Provided
 
SIZE/WEIGHT
Length: 7.48” (190 mm)
Width: 5.12” (130 mm)
Vertical Height: 1.54” (39 mm)
Weight: 1.05 lbs. (0.48 kg)
 Kling-Force is the new hardware platform built by ArKaos, around the combination of a powerful processor and a hardware network switch. It creates a robust and efficient Kling-Net network. This platform is daisy chainable to distribute video over Ethernet via plug and play and no complex setup is required. ArKaos introduces this new platform with two different interfaces: Kling-Force DMX and Kling-Force LED. Kling-Force LED is an interface designed to drive LED strips. There are now many LED strips on the market with various densities, format and prices. Kling-Force LED makes it easy and affordable to drive them from an ArKaos software acting as a media server. The Kling-Force LED has 8 outputs and supports the most popular LED strips on the market. The interface also provides some electronic surge protection that will cut if the output drains too much power or if there is a faulty wiring such as a short circuit. The interface will also detect when the conditions are back to normal and will start powering again the LEDs automatically.

VIAC